1. robot nesmie ublizit ludskej bytosti alebo necinnostou sposobit, ze ludskej bytosti bude sposobena skoda. 2. robot musi posluchat ludsku bytost okrem pripadov, ked rozkaz je v rozpore s prvym zakonom. 3. robot musi chranit svoju existenciu, okrem pripadov, ze tato ochrana je v rozpore s prvym a druhym zakonom.
 
tri zakony robotiky, Isaac Asimov


Zriaďovateľ
Žilinský samosprávny kraj
www.regionzilina.sk

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Stredná priemyselná škola Martin

Slávnostná akadémia pri príležitosti 65. výročia vzniku

Strednej priemyselnej školy sa uskutoční

vo štvrtok 27. apríla od 16.00 v Národnom dome Slovenského komorného divadla v Martine.

 
 
Dôležité oznamy
Exkurzia v Seredi

V pondelok 24. apríla sa žiaci prvého a druhého ročníka v sprievode Mgr. Perly Ivaničovej a PaedDr. Evy Veselovskej zúčastnili na exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi. Cieľom exkurzie bolo žiakov oboznámiť s jedným z najznámejších koncentračných táborov ...
pridané 25.04.2017  


Beseda logistov

7. 4. 2017 študenti štvrtého ročníka odboru logistika strávili príjemné dve hodiny besedovaním s pracovníkom špedičnej spoločnosti CECHTrade, s. r. o. zo Žiliny Ivanom Godanjom. Dozvedeli sa viac o náročnosti práce v tomto odvetví a každodenných ...
pridané 25.04.2017  


Mladý Slovák 2017

20. apríla sa 35 žiakov zúčastnilo školského kola vedomostnej súťaže Mladý Slovák 2017. Súťaž mala formu písomného testu pozostávajúceho z 30 otázok s možnosťou výberu štyroch odpovedí. V 30-minútovom limite si mohli žiaci overiť svoje znalosti z oblasti ...
pridané 21.04.2017  


Veľkonočný basketbalový turnaj

Posledný vyučovací deň pred veľkonočnými prázdninami sa v telocvični SPŠ niesol v znamení basketbalu. PaedDr. Malinovský a Mgr. Bolek zorganizovali medzitriedny turnaj o majstra školy v basketbale, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 11 tried. Výsledky: ...
pridané 12.04.2017  


Školské jazykové olympiády

V utorok 4. apríla 2017 sa konalo školské kolo Olympiády v nemeckom a ruskom jazyku. Žiaci si preverili svoje vedomosti a jazykové zručnosti v štyroch kategóriách: posluch s porozumením, čítanie s porozumením, gramatický test a opis obrázku. V NEJ ...
pridané 12.04.2017  


Logisti v Plymouth

Desiati študenti 3. ročníka SPŠ Martin odboru logistika sa v od 11. 3. do 25. 3. 2017 zúčastnili v rámci projektu ERASMUS+“Turiec do Európy, Európa do Turca“ súvislej praxe v anglickom meste Plymouth. Mesto Plymouth leží na brehoch Lamanšského prielivu ...
pridané 12.04.2017  


Triedne aktívy

Pozývame zákonných zástupcov našich žiakov na individuálne konzultácie s ich učiteľmi, ktoré sa uskutočnia v stredu 12. apríla od 14.45 do 16.00. V tomto čase môžete navštíviť jednotlivých vyučujúcich v ich kabinetoch a konzultovať výchovno-vzdelávacie ...
pridané 06.04.2017  


Lýceisti na praxi vo Veľkej Británii

V rámci projektu Erasmus + "Turiec do Európy, Európa do Turca" absolvovalo desať  žiakov  3. ročníka odboru technické lýceum so sprevádzajúcou osobou M. Šturmovou svoju povinnú dvojtýždňovú prax v Dudley College. V čase od 11. 3. do 25. ...
pridané 05.04.2017  


Deň narcisov

Nebuďte ľahostajní a pomôžte! Možnosť zakúpiť si žltý narcis budete môcť aj v našej škole, konkrétne v piatok  7. 4. 2017. Ako dobrovoľníci budú v tento deň pracovať 11 žiaci našej školy z II. A a III. BE triedy. Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná ...
pridané 05.04.2017  


Okresné kolo SOČ

17. 3. 2017 sa na pôde Strednej priemyselnej školy v Martine uskutočnila okresná prehliadka súťažných prác Stredoškolskej odbornej činnosti. 39. ročník súťaže priniesol v 15. súťažných kategóriách 46 prezentovaných prác. Po vzore predošlého školského ...
pridané 20.03.2017  


Zamestnanie žiakov počas EČ a PFIČ

14. marca 2017

Žiaci I. a II. ročníka sa pod vedením dozorkonajúcich učiteľov zúčastnia filmového predstavenia v kine Strojár. Zraz o 9.45 pred kinom. Po predstavení vyučovanie nepokračuje.

Obed sa vydáva od 11.30 ...
pridané 13.03.2017  


Prezentácia Žilinskej univerzity

Pracovníci elektrotechnickej fakulty ŽU v našej škole 8. marca prezentovali praktické aplikácie, demonštrujúce vedecké poznatky z oblasti fyziky, elektrotechniky a informačných technológií v rámci projektu POPULAS 2. Po krátkom úvodnom predstavení ...
pridané 10.03.2017  


 
 
Jedálny lístok
 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

24.04.2017
V okresnom kole "veľkého" futbalu skončilo družstvo našich chlapcov na III. mieste. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

21.04.2017
V krajskom kole v hádzanej naši chlapci skončili v Kysuckom Novom Meste na druhom mieste a do celoslovenského finále nepostúpili. Ďakujeme im za reprezentáciu školy a Mgr. Kadlecovej za organizáciu.

08.04.2017
Na okresných majstrovstvách vo volejbale obsadili naši chlapci pod vedením Mgr. Kadlecovej 3. miesto. Blahoželáme a ďakujeme im za reprezentáciu školy.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Jaroslav
Zajtra >> Jarmila

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: