Stredná priemyselná škola Martin

Výsledky prijímacieho konania nájdete tu.

Vysvetlivky:

PP - prijatý po skúškach

P1 - prijatý bez skúšok po splnení kritérií

NM  - neprijatý pre nedostatok miesta

N1 - neprijatý, nedostavil sa na skúšky

N5 - neprijatý, nevyhovel na prijímacích skúškach

NX - neprijatý, nedostavil sa na zápis

Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, ktorí neboli prijatí na štúdium v školskom roku 2017/18 a ich záujem o štúdium na SPŠ v Martine pretrváva, aby riaditeľke školy v zákonnej lehote bezodkladne podali odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí.

V prípade posunu miest po zápise v rámci autoremedúry bude môcť byť prijatý iba ten žiak, ktorého zákonný zástupca podal odvolanie.

Rozhodnutie o prijatí či neprijatí si môžete vyzdvihnúť aj osobne u riaditeľky školy v deň zápisu (15. mája 2017 od 8.00, č. d. 21).

Keďže 49 žiakov sa zúčastnilo prijímacieho konania na dva odbory, po ich zápise môžu byť prijatí iba na jeden, čím sa automaticky posunie poradie v druhom odbore. Odporúčame podať odvolanie aj v prípade posledného miesta na výsledkovej listine.

 

 

 
 
Dôležité oznamy
Rozlúčka so štvrtákmi

Predposledný vyučovací deň pre žiakov štvrtého ročníka bol obohatený praktickými radami do života. Pracovníci z Úradu práce v Martine pre nich zorganizovali prednášku, čo po skončení štúdia, aké sú povinnosti absolventa. Bývalý žiak školy Filip Žingor ...
pridané 19.05.2017  


Milujem SPŠ 2017

V piatok 12. mája 2017 študenti a členovia Žiackej školskej rady organizovali súťaž Milujem SPŠ. Celým podujatím moderátorsky výborne sprevádzal Jozef Hank. Do súťaže sa zapojili všetky triedy prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Triedne družstvá ...
pridané 19.05.2017  


Učiteľské noviny písali o nás

RNDr. Miroslava Šturmová publikovala príspevok o praxi lýceistov z III. ročníka v Učiteľských novinách. Prečítate si ho tu....
pridané 17.05.2017  


Odborná tvorivosť v elektronike

V pondelok 15. mája sa uskutočnilo školské kolo súťaže odbornej tvorivosti v elektronike, ktorej sa zúčastnilo 12 žiakov 1. a 2. ročníka. Výsledky v jednotlivých kategóriách: Prváci: 1. Filip Lazár, I.D 2. Radoslav Sumka, I.D 3. Samuel Uhrín, I.D Druháci: 1. ...
pridané 17.05.2017  


Beseda so spisovateľkou

Dňa 16.5.2017 navštívili naši študenti Turčiansku knižnicu v Martine, kde sa konala beseda o tvorbe ruskej spisovateľky Anny Remez, autorky detskej beletrie. V pútavej atmosfére sa študenti dozvedeli o začiatkoch tvorby tejto mladej spisovateľky, ktorá ...
pridané 17.05.2017  


Rozlúčka s maturantmi v školskom internáte

Dňa 11.5.2017 sa uskutočnila oficiálna a neformálna rozlúčka s maturantmi v našom školskom internáte spojená s poďakovaním a vyhodnotením tých najlepších, vyhodnotením turnaja vo futbale, tradičnou diskotékou a na záver krátkym posedením ...
pridané 16.05.2017  


Mladý digitálny Európan 2017

Dnes sa v miestnostiach č. 305 a 306 A zúčastnilo 17 žiakov tretieho ročníka online súťaže Mladý digitálny Európan 2017. Tematické zameranie otázok sa týkalo histórie a súčasnosti Európskej únie. Súťažnú formu testovania organizuje Ministerstvo školstva, ...
pridané 10.05.2017  


Deň kvetov a výzdoba májky v školskom internáte

Dňa 4. 5. 2017 sme v našom školskom internáte otvorili časť jarných akcií podujatím „Deň kvetov a zdobenie májky" pred ŠI. Dievčatá pod vedením vychovávateliek si pripravili korunky a čelenky z kvetov jari a pomocou stužiek vyzdobili ...
pridané 05.05.2017  


Oslava 65. výročia

V prebiehajúcom školskom roku už šesťdesiaty piaty raz v Martine zasadli žiaci do lavíc Strednej priemyselnej školy. Pri tejto príležitosti sme vo štvrtok 27. apríla 2017 v Národnom dome Slovenského komorného divadla pripravili slávnostnú ...
pridané 05.05.2017  


Majstrovstvá SR v sústružení a frézovaní

V dňoch 26. 4 - 28. 4. 2017 prebehlo finále III. ročníka Majstrovstiev SR v CNC sústružení a frézovaní na výstave Mladý tvorca v Nitre. Súťaž organizuje firma Didactic Martin, s.r.o. s podporou EMCO GmbH z Rakúska. V kategórii frézovanie získal žiak ...
pridané 02.05.2017  


Exkurzia v Seredi

V pondelok 24. apríla sa žiaci prvého a druhého ročníka v sprievode Mgr. Perly Ivaničovej a PaedDr. Evy Veselovskej zúčastnili na exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi. Cieľom exkurzie bolo žiakov oboznámiť s jedným z najznámejších koncentračných táborov ...
pridané 25.04.2017  


Beseda logistov

7. 4. 2017 študenti štvrtého ročníka odboru logistika strávili príjemné dve hodiny besedovaním s pracovníkom špedičnej spoločnosti CECHTrade, s. r. o. zo Žiliny Ivanom Godanjom. Dozvedeli sa viac o náročnosti práce v tomto odvetví a každodenných ...
pridané 25.04.2017  


 
 
Jedálny lístok
 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

19.05.2017
Od 22. mája do 2. júna absolvujú žiaci II.B a II.D súvislú dvojtýždňovú prax.

18.05.2017
V piatok 19.5. o 10.00 pred budovou školy sme sa rozlúčili so štvrtákmi a odprevadili sme ich na akademický týždeň.

05.05.2017
Oznamujeme žiakom 4. ročníka, že výsledky EČ a PFIČ z anglického a slovenského jazyka si môžu pozrieť v elektronickej žiackej knižke, v sekcii maturita. V prípade nezrovnalostí kontaktujte Mgr. Koťku.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Ela
Zajtra >> Urban

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: