Prístup k informáciám


Získať informácie, podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie písomnou formou resp. ústne v súlade s § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám je možné v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 14.00 hod. na sekretariáte školy miestnosť č. 21.


Download
Intranet_GW.pdfČlánok o spolupráci SPŠ Martin a spoločnosti Gebrüder Weiss s.r.o. pri zabezpečení praxe žiakov.
Memorandum_Duss.pdfMemorandum o spolupráci a partnerstve s f. DUSS Group s.r.o.
Memorandum_GW.pdfMemorandum o spolupráci medzi SPŠ Martin a firmou Gebrüder Weiss s.r.o
Memorandum_ON_Semi.pdfMemorandum o spolupráci medzi SPŠ Martin a firmou ON Semiconductor a.s.
Prihlaska_ele_sposob.pdfPrihláška na skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik.
Transport_logistika.pdfČlánok o vzdelávaní logistikov na SPŠ Martin zverejnený v časopise Transport a logistika č. 11/2012.

 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

21.09.2017
Družstvo našich chlapcov zvíťazilo v okresnom kole cezpoľného behu a postúpilo do krajského kola. Celkovým víťazom sa stal Andrej Paulíny z II.A. Blahoželáme.

21.09.2017
Dnes blahoželáme Matúšom, máme ich v našej škole 13. Tak, Matúšovia, všetko najlepšie k meninám.

12.09.2017
Oznamujeme úspešným maturantom, že si môžu prísť prevziať maturitné vysvedčenia ku koordinátorovi Mgr. Koťkovi.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Matúš
Zajtra >> Móric

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: