Absolventi školy
 
Štatistika absolventov
Nielen pre tých, ktorí majú radi čísla
 
Počas 62 rokov existencie Stredná priemyselná škola Martin vychovala spolu 9 406 absolventov technického zamerania (maturanti rokov 1955 - 2013).

8 036 študentov maturovalo v triedach denného štúdia a 1 370 študentov maturovalo v škole pre pracujúcich.

Absolventi študovali najmä v odboroch - strojárstvo, zlievárenstvo, automatizačná technika, elektrotechnika, mechatronika, technické a informatické služby v strojárstve, technické lýceum.

V škole pre pracujúcich bolo možné študovať i odbory ako pozemné stavby alebo stolárstvo.


Naše NAJ

1. Prví maturanti absolvovali SPŠ v roku 1955. V troch triedach v odbore strojárstvo maturovalo 102 žiakov.

2. Najviac študentov absolvovalo SPŠ v roku 1966 - maturovalo spolu 280 študentov. V dennom štúdiu 133 absolventov, v škole pre pracujúcich 147 absolventov.

3. Najviac študentov denného štúdia absolvovalo SPŠ Martin v roku 1982 - maturovalo 201 študentov v dvoch študijnych odboroch strojárstvo a prístrojová a automatizačná technika.


Zoznamy všetkých absolventov denného štúdia na SPŠ Martin sú uverejnené na www stránke školy. Postupne zverejňujeme zoznamy absolventov štúdia pre pracujúcich.
 

Fotodokumentácia k jednotlivým obdobiam školy je zverejnená v obrazovej kronike školy.

 

50. roky - výstavba školy

60. roky

70. roky

80. roky

90. roky

po roku 2000

Prosíme žiakov, učiteľov a priateľov školy, aby nám svoje pripomienky k zoznamom posielali na adresu office@spsmt.sk. Ďakujeme za spoluprácu.

 

 

Absolventi školy v roku


Download
Absolventi.pdfV tabuľke spracovaný prehľad počtu absolventov denného štúdia a počet absolventov školy pre pracujúcich počas 60. ročnej histórie SPŠ Martin.

 • 1955
 • 1956
 • 1957
 • 1958
 • 1959
 • 1960
 • 1961
 • 1962
 • 1963
 • 1964
 • 1965
 • 1966
 • 1967
 • 1968
 • 1969
 • 1970
 • 1971
 • 1972
 • 1973
 • 1974
 • 1975
 • 1976
 • 1977
 • 1978
 • 1979
 • 1980
 • 1981
 • 1982
 • 1983
 • 1984
 • 1985
 • 1986
 • 1987
 • 1988
 • 1989
 • 1990
 • 1991
 • 1992
 • 1993
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 •  
   
  Žiacka knižka  


  AKTUALITY  

  16.11.2017
  Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

  16.11.2017
  Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

  16.11.2017
  V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


  ZASTUPOVANIE  

  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Stravovací systém  


  MENINY  

  Dnes oslavuje meniny

  Dnes >> Elvíra
  Zajtra >> Cecília

  Prajeme všetko najlepšie.
  pošlite im pohladnicu
  METEO  
  Klientská zóna  

  Meno:
  Heslo: