1. robot nesmie ublizit ludskej bytosti alebo necinnostou sposobit, ze ludskej bytosti bude sposobena skoda. 2. robot musi posluchat ludsku bytost okrem pripadov, ked rozkaz je v rozpore s prvym zakonom. 3. robot musi chranit svoju existenciu, okrem pripadov, ze tato ochrana je v rozpore s prvym a druhym zakonom.
 
tri zakony robotiky, Isaac Asimov


Zriaďovateľ
Žilinský samosprávny kraj
www.regionzilina.sk

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Školská jedáleň

Pokyny pre stravníkov ŠJ pri SPŠ v Martine (študenti)


Prihláška na stravovanie

Prihláška na stravovanie sa nachádza na internetovej stránke www.spsmt.sk. Vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať vedúcej školskej jedálne.

Karta na objednávanie stravy

Elektronická karta na objednávanie stravy v cene 3,00 € sa dá zakúpiť u vedúcej školskej jedálne. Žiak ju má počas celého štúdia na škole, jej prípadnú stratu treba nahlásiť osobne

u vedúcej školskej jedálne.

Platba za stravu

Platba za stravné sa uhrádza vopred minimálne 5 dní pred prvým odberom stravy na číslo účtu SK64 8180 0000 0070 0048 0587 (Štátna pokladnica). Karty na objednávanie stravy sa dobíjajú denne podľa prichádzajúcich platieb na základe výpisu z banky alebo výpisu z pošty.

Platbu za stravu je možné realizovať nasledovne

- prevodom v banke, / prevod platby trvá 1-2 dni /, ako variabilný symbol uviesť číslo karty, ( napr. 124)

- internet banking, / prevod platby trvá 1-2 dni /, ako variabilný symbol uviesť číslo karty, ( napr. 124)

- na pošte poštovou poukážkou, / doručenie výpisu z pošty trvá 4 až 6 dní/

Ceny stravných lístkov

Na základe dodatku č.6 k VZN 15/2008 od 01.04.2012

Raňajky 0,68 €

Obed 1,17 € (cena potravín 1,12 € + príspevok na režijné náklady 0,05 €)

Večera 0,94 € (cena potravín 0,89 € + príspevok na režijné náklady 0,05 €)

Objednávanie stravy

Prihlásiť, respektíve odhlásiť stravu je možné cez terminál v školskej jedálni alebo cez internet na stránke www.spsmt.sk v sekcii Stravovací systém (prihlasovacie meno a heslo získate u vedúcej školskej jedálne) nasledovne:

- raňajky a večera do 8.00 hod. na nasledujúci deň/ na pondelok sa objednáva v piatok do 8.00

- obed do 14.15 hod. na nasledujúci deň/ na pondelok sa objednáva v piatok do 14.15

V prípade, že stravník ochorie je možné si obed alebo večeru odhlásiť do 8.00 hod. v daný deň u vedúcej školskej jedálne na č. tel. 0434133811 alebo na email jana.vatolikova@spsmt.sk

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Stravník má nárok na jedno hlavné jedlo (dochádzajúci žiaci jeden obed, žiaci ubytovaní v ŠI jedny raňajky, jeden obed, jednu večeru). V prípade, že by mal záujem o dve jedlá, môže si toto druhé jedlo objednať u vedúcej školskej jedálne (nie je možné objednať viac ako dve jedlá denne).

Ing. Dagmar Najšlová, v. r.

riaditeľka školy a ŠI

Download
Prihláška na stravovanie 2017_2018.pdf

 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

21.09.2017
Družstvo našich chlapcov zvíťazilo v okresnom kole cezpoľného behu a postúpilo do krajského kola. Celkovým víťazom sa stal Andrej Paulíny z II.A. Blahoželáme.

21.09.2017
Dnes blahoželáme Matúšom, máme ich v našej škole 13. Tak, Matúšovia, všetko najlepšie k meninám.

12.09.2017
Oznamujeme úspešným maturantom, že si môžu prísť prevziať maturitné vysvedčenia ku koordinátorovi Mgr. Koťkovi.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Matúš
Zajtra >> Móric

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: