Štipendiá

Štipendiá v školskom roku 2016/2017


Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

 

a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,

b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.


Štipendium sa poskytuje v období školského vyučovania - §149 ods. (2) .

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa.
V školskom roku 2016/2017 je:

 

a) 45,21 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane,
b) 31,65 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane
c) 22,61 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane.

 

V školskom roku 2016/2017 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

 

198,09 € v prípade, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

138,19 € v prípade, ak ide o ďaľšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

90,42 € v prípade, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa. 

 

Žiadosti o štipendium je možné si vyzdvihnúť u p. Pálešovej alebo Ing. Petrovičovej alebo stiahnuť z www stránky. 


 

Download
Žiadosť o poskytnutie štipendia.doc

 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

27.06.2017
Dnes je Svetový deň rybárstva.

27.06.2017
Začala Školská športová olympiáda. Dnes v telocvični volejbal. Rozpis zápasov je na nástenke pri telocvični aj vo vestibule školy.

21.06.2017
Dnes o 6:23 začalo astronomické leto.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Iľja/Eliáš
Zajtra >> Daniel

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: