Štipendiá

Štipendiá v školskom roku 2017/2018


Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

 

a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,

b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.


Štipendium sa poskytuje v období školského vyučovania - §149 ods. (2) .

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa.
V školskom roku 2017/2018 je:

 

a) 45,53 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane,
b) 31,88 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane
c) 22,77 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane.

 

V školskom roku 2017/2018 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

 

199,48 € v prípade, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

139,16 € v prípade, ak ide o ďaľšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

91,06 € v prípade, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa. 

 

Žiadosti o štipendium je možné si vyzdvihnúť u Ing. Lenky Balašovej alebo stiahnuť z www stránky. Ak máte ďalšie otázky, môžete sa informovať prostredníctvom mailu: lenka.balasova@spsmt.sk.


 

Download
Žiadosť o poskytnutie štipendia.doc

 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

16.11.2017
Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

16.11.2017
Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

16.11.2017
V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Elvíra
Zajtra >> Cecília

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: