Pomaturitné štúdium

 


Pomaturitné štúdium v odbore 2381 N strojárstvo s hlavným zameraním na grafické systémy v strojárstve sa na SPŠ Martin v školskom roku 2016/2017 neotvára.


 

V pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu žiaci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore vzdelania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku. Štúdium sa ukončuje odbornou zložkou maturitnej skúšky, ktoré neboli súčasťou predtým vykonanej maturitnej skúšky.

 

Štúdium trvá 2 roky. Forma vzdelávania je denná a bude realizovaná v priestoroch SPŠ Martin ako i v strojárskych firmách v regióne Turca - odborná prax. Dokladom o získanom stupni vzdelania je Vysvedčenie o maturitnej skúške. Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium sú: Úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

 

Prijímanie na pomaturitné štúdium sa riadi §69 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

 


 

Download
Prihlaska_pomaturitne.pdfFormulár prihlášky na pomaturitné štúdium v odbore strojárstvo.

 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

16.11.2017
Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

16.11.2017
Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

16.11.2017
V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Elvíra
Zajtra >> Cecília

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: