Školenie 4
> Projekt ESF - OP Vzdelávanie > Školenie 4

 

V dňoch 17.12.2014, 18.12.2014 bola realizovaná prezenčná časť školenia vybratých pedagogických zamestnancov ako súčasť Aktivity 2.1 projektu. Zúčastnilo sa ho 6 pedagogických zamestnancov školy. Názov školenia bol: "Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávania." Na prezenčnú formu nadväzovala dištančná forma v rozsahu 44 hodín. Účastníci školenia spracovávali zadanie k danej téme.

 

 

 

 


 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

16.11.2017
Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

16.11.2017
Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

16.11.2017
V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Elvíra
Zajtra >> Cecília

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: