Výstupy projektu
> Projekt ESF - OP Vzdelávanie > Výstupy projektu

 

Strategickým cieľom projektu Skvalitnenie odbornej prípravy na Strednej priemyselnej škole v Martine bolo skvalitniť vzdelávanie v prírodovedných predmetoch – fyzika a v odborných predmetoch študijného odboru elektrotechnika. Jenou z aktivít projektu projektu bolo zavádzanie nových vyučovacích metód a foriem v uvedených študijných predmetoch s podporou vybavenia odborných učební ako i  vytvorenie učebných textov v v týchto predmetoch vzdelávacieho programu elektrotechnika. V nasledujúcich častiach stránky sú uvedené niektoré príklady výstupov v predmetoch fyzika a elektrotechnika ako i ukážky z učebných textov.


 • Učebné texty
 • Výstupy - elektrotechnika
 • Výstupy - fyzika
 •  
   
  Žiacka knižka  


  AKTUALITY  

  16.11.2017
  Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

  16.11.2017
  Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

  16.11.2017
  V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


  ZASTUPOVANIE  

  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Stravovací systém  


  MENINY  

  Dnes oslavuje meniny

  Dnes >> Elvíra
  Zajtra >> Cecília

  Prajeme všetko najlepšie.
  pošlite im pohladnicu
  METEO  
  Klientská zóna  

  Meno:
  Heslo: