Výstupy projektu
> Projekt ESF - OP Vzdelávanie > Výstupy projektu

 

Strategickým cieľom projektu Skvalitnenie odbornej prípravy na Strednej priemyselnej škole v Martine bolo skvalitniť vzdelávanie v prírodovedných predmetoch – fyzika a v odborných predmetoch študijného odboru elektrotechnika. Jenou z aktivít projektu projektu bolo zavádzanie nových vyučovacích metód a foriem v uvedených študijných predmetoch s podporou vybavenia odborných učební ako i  vytvorenie učebných textov v v týchto predmetoch vzdelávacieho programu elektrotechnika. V nasledujúcich častiach stránky sú uvedené niektoré príklady výstupov v predmetoch fyzika a elektrotechnika ako i ukážky z učebných textov.


 • Učebné texty
 • Výstupy - elektrotechnika
 • Výstupy - fyzika
 •  
   
  Žiacka knižka  


  AKTUALITY  

  27.06.2017
  Dnes je Svetový deň rybárstva.

  27.06.2017
  Začala Školská športová olympiáda. Dnes v telocvični volejbal. Rozpis zápasov je na nástenke pri telocvični aj vo vestibule školy.

  21.06.2017
  Dnes o 6:23 začalo astronomické leto.


  ZASTUPOVANIE  

  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Stravovací systém  


  MENINY  

  Dnes oslavuje meniny

  Dnes >> Iľja/Eliáš
  Zajtra >> Daniel

  Prajeme všetko najlepšie.
  pošlite im pohladnicu
  METEO  
  Klientská zóna  

  Meno:
  Heslo: