Výstupy projektu
> Projekt ESF - OP Vzdelávanie > Výstupy projektu

 

Strategickým cieľom projektu Skvalitnenie odbornej prípravy na Strednej priemyselnej škole v Martine bolo skvalitniť vzdelávanie v prírodovedných predmetoch – fyzika a v odborných predmetoch študijného odboru elektrotechnika. Jenou z aktivít projektu projektu bolo zavádzanie nových vyučovacích metód a foriem v uvedených študijných predmetoch s podporou vybavenia odborných učební ako i  vytvorenie učebných textov v v týchto predmetoch vzdelávacieho programu elektrotechnika. V nasledujúcich častiach stránky sú uvedené niektoré príklady výstupov v predmetoch fyzika a elektrotechnika ako i ukážky z učebných textov.


 • Učebné texty
 • Výstupy - elektrotechnika
 • Výstupy - fyzika
 •  
   
  Žiacka knižka  


  AKTUALITY  

  21.09.2017
  Družstvo našich chlapcov zvíťazilo v okresnom kole cezpoľného behu a postúpilo do krajského kola. Celkovým víťazom sa stal Andrej Paulíny z II.A. Blahoželáme.

  21.09.2017
  Dnes blahoželáme Matúšom, máme ich v našej škole 13. Tak, Matúšovia, všetko najlepšie k meninám.

  12.09.2017
  Oznamujeme úspešným maturantom, že si môžu prísť prevziať maturitné vysvedčenia ku koordinátorovi Mgr. Koťkovi.


  ZASTUPOVANIE  

  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Stravovací systém  


  MENINY  

  Dnes oslavuje meniny

  Dnes >> Matúš
  Zajtra >> Móric

  Prajeme všetko najlepšie.
  pošlite im pohladnicu
  METEO  
  Klientská zóna  

  Meno:
  Heslo: