Voľné miesta

Výberové konanie – učiteľ slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka

Riaditeľka Strednej priemyselnej školy, Novomeského 5/24 Martin
prijme do pracovného pomeru
učiteľa slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka

Pracovné podmienky:  pracovný pomer na dobu určitú od 1. 10. 2017 do 31. 8. 2018
Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Aprobácia:    slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk.
Ďalšie požiadavky:  znalosť práce s PC,
     komunikatívnosť, flexibilita,
     pozitívny prístup k práci, mimoškolské aktivity so žiakmi.
Požadované doklady:  prihláška do výberového konania,
     profesijný životopis,
     doklady o vzdelaní,
     výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
     súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane údajov.

Termín podania žiadosti: do 29. septembra 2017


Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie“ na adresu školy alebo mailom office@spsmt.sk
Adresa školy:    Stredná priemyselná škola,
Novomeského 5/24, 036 36 Martin
Kontakt:     043/4133811
office@spsmt.sk


 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

16.11.2017
Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

16.11.2017
Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

16.11.2017
V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Elvíra
Zajtra >> Cecília

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: