Vážnym ohrozením lásky je žiarlivosť. Nie tá, vyvolaná pôvabom alebo koketnosťou, ktorá môže jedine vznietiť neistotu, nerozhodnú lásku. Nebezpečná je chorobná, ničivá žiarlivosť, plná nedôvery a úzkosti, že toho druhého stratíme.
 
MAIOLI


Zriaďovateľ
Žilinský samosprávny kraj
www.regionzilina.sk

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Informácie o štúdiu na škole

 

Stredná priemyselná škola Novomeského 5, Martin, ktorá má k dispozícii i vlastný Školský internát, zabezpečuje v školskom roku 2015/2016 vzdelávanie v nasledujúcich študijných odboroch:

  1. Mechatronika 2387 M 
  2. Elektrotechnika 2675 M  
  3. Technické lýceum 3918 M
  4. Logistika 3968 M

V školskom roku 2015/2016 sme v 1. ročníku otvorili 4 triedy v študijných odboroch:

  1. Mechatronika
  2. Elektrotechnika
  3. Technické lýceum 
  4. Logistika 

Škola je pre výučbu týchto odborov veľmi dobre vybavená. Na škole je vybudovaná počítačová sieť (cca 160 počítačov) s vysokorýchlostným pripojením na Internet prostredníctvom optickej linky s rýchlosťou min. 100 Mb/s. Počítače sú pravidelne obnovované za moderné, aby sa udržal krok s najnovšími trendami. Počítače doplnené dataprojektormi sa využívajú i vo výučbe netechnických predmetov ako sú slovenský jazyk, dejepis, prírodovedné predmety, ekonomické predmety atd.
Laboratóriá pre výučbu odborných predmetov sú tiež dobre vybavené  potrebnou technikou vo všetkých odboroch. Výučba odborných predmetov je pre žiakov veľmi zaujímavá a majú možnosť sa postupne zoznamovať najnovšími poznatkami na vysokej úrovni pod vedením skúsených pedagógov. Praktické zručnosti si žiaci zdokonaľujú v priestoroch dobre vybavených školských dielní, ktoré sú súčasťou areálu školy. 

Školské vzdelávacie programy (ŠkVP) boli vypracované v súlade so štátnymi vzdelávacími programami, vzorovým školským vzdelávacím programom MŠ SR a v súlade so zákonom č. 245/2008 (Nový školský zákon). Podľa týchto ŠkVP sa vyučuje od školského roku 2011/2012 vo všetkých ročníkoch.

Ukážky vybavenia niektorých odborných učební:

 

Učebňa pre výučbu v odbore elektrotechnika a mechatronika.

 

 

Priemyselný robot pre výučbu v odbore mechatronika.

 

 

Odborná učebňa pre výučbu sieťových technológií CISCO v odboroch
elektrotechnika, technické lýceum ako i informatiky a výpočtovej techniky
v odboroch technické a informatické služby, logistika, technické lýceum,
mechatronika.

 

 

Výučba programovania.

 

 

 


 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

16.11.2017
Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

16.11.2017
Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

16.11.2017
V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Elvíra
Zajtra >> Cecília

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: