Predmetová komisia strojárskych predmetov
> Predmetové komisie > Predmetová komisia strojárskych predmetov

 

Predmetová komisia strojárskych predmetov

 

Predseda:   Ing. Ľubomír Matejíčka

Členovia:    Ing. Jaroslav Habdák

                 Ing. Lýdia Sečanyová

                 Ing. Zdenka Tomková

                 Ing. Peter Ševčík, PhD.

                 Ing. Peter Labuda

 

Vyučované predmety

V šk. roku 2015/2016 PK STR zabezpečuje vyučovanie nasledujúcich odborných strojárskych predmetov:

Ročník

Odbor

Predmet

Prvý

Technické lýceum

Technická grafika

Mechatronika

Technické kreslenie

Strojníctvo (teória + cvičenia)

Mechanika (teória + cvičenia)

Logistika

Technická grafika

Základy výroby

Elektrotechnika

Strojníctvo

Druhý

Technické lýceum

Technická grafika - progeCAD

Základy techniky

Mechatronika

Strojníctvo (teória + cvičenia)

Mechanika (teória + cvičenia)

Informatika a výpočtová technika - progeCAD

Logistika

Základy výroby

Technické prostriedky logistiky

Elektrotechnika

Strojníctvo - progeCAD

Tretí

Technické lýceum – zameranie strojárstvo

Strojníctvo (teória + cvičenia)

Programovanie NC strojov – Sinumerik 840D

CAD systémy – Creo 2.0

Kontrola a meranie

Mechatronika

Strojníctvo (teória + cvičenia)

Automatizácia inžinierskych prác – Creo 2.0

Logistika

Základy výroby

CAD systémy - progeCAD

Štvrtý

Technické lýceum – zameranie strojárstvo

Strojníctvo (teória)

CAD systémy – Creo 2.0

Kontrola a meranie

Ročníkový projekt

Mechatronika

Strojníctvo (teória + cvičenia)

Automatizácia inžinierskych prác – Creo 2.0

Programovanie NC strojov – Sinumerik 840D

Aplikované inžinierstvo

Špecializované učebne

Učebňa č. 50 – trojsúradnicová kontrola

Učebňa č. 52 – CAD/CAM systémy, CNC stroje

Učebňa č. 120 – technické kreslenie

Učebňa KOM3 – laboratórium mechanických skúšok

Učebňa MB – laboratórium kontroly a merania

Mimoškolská činnosť

Okrem toho sa v tomto školskom roku  môžu žiaci prihlásiť do nasledovných súťaží odborných vedomostí a zručností :

·     Stredoškolská odborná činnosť – 38. ročník celoštátnej súťaže,

·     Strojárska olympiáda – 9. ročník celoštátnej súťaže organizovanej Strojníckou fakultou STU v Bratislave,

·     IPM Student Award – 145 ročník celoštátne súťaže odborných vedomostí a zručností vo využívaní grafických systémov SŠ o najlepšiu školskú prácu (systémy Pro/ENGINEER/Creo),

·     Majstrovstvá Slovenska v CNC sústružení a frézovaní - celoštátna súťaž v programovaní a v práci na CNC strojoch

  

 

 

 


 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

16.11.2017
Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

16.11.2017
Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

16.11.2017
V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Elvíra
Zajtra >> Cecília

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: