Školský internát

Novomeského 5/24               Telefón: +421/43/430 20 72
036 36 Martin                         Fax: +421/43/413 35 62
Slovak republik                      
www.spsmt.sk
                                               e-mail:  karol.ruzicka@spsmt.sk

 

Aktualita

Stránka školkého internátu je na adrese:
https://internat.diversant.sk

 

Školský internát (ďalej ŠI) je organizačnou súčasťou Strednej priemyselnej školy Martin. Riadi ho riaditeľ Strednej priemyselnej školy a ŠI prostredníctvom svojho zástupcu pre prácu v ŠI. Poradným orgánom riaditeľa školy a ŠI je metodické združenie ŠI, tvorené všetkými pedagogickými pracovníkmi ŠI.       
ŠI je výchovno – vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom denného štúdia stredných škôl výchovno – vzdelávaciu starostlivosť, ubytovanie a stravovanie a vytvára podmienky pre prípravu žiakov na vyučovanie. Maximálna ubytovacia kapacita ŠI je 156 žiakov.

 

Cena za ubytovanie na žiaka je 23,-  EUR za mesiac.

V súčasnosti pracujeme v štruktúre


Riaditeľ školy a školského internátu  Ing. Dagmar Najšlová
Zástupca riaditeľa školy pre ŠI         Karol RUŽIČKA


Vychovávatelia                           Mgr. Marie Harmaniaková
                                                    Mgr. Mariana Kukučková - na MD 
                                                    Helena Majorská 

                                                    Mgr. Monika Javorová        

                                                    Mgr. Jana Kováčiková  
                                               

Vo výchovno–vzdelávacej práci nadväzuje na výchovu v rodine a na výchovno–vzdelávaciu činnosť v školách. Poskytuje ubytovaným žiakom možnosti na aktívny oddych a účelné využitie voľného času, rozvoj fyzických a duševných schopností, vedie ich k účasti na spoločenskom živote primeranom ich veku.
Výchovno–vzdelávacia práca v ŠI je realizovaná na základe ročného programu výchovno–vzdelávacej činnosti (výchovného programu) a organizuje sa na báze dobrovoľnej účasti zo strany žiakov v podobe ponúk vychovávateľov.

 


Zo záujmovej činnosti v ŠI predstavujeme

  • Privítanie nových žiakov a rozlúčka s maturantmi

Tradičné opekačky pri príležitosti privítania nových žiakov a v máji zas na počesť našich maturantov.


  • Internátne vianočné menu

Intrenátne vianočné menu sa teší veľkej obľube žiakov. jeho tradičné zloženie je:

- Mikuláš

- pečenie vianočných perníkov

- pudingové hody

- vianočný večierok s kapustnicou, zábavným programom a diskotékou 

 


      


Žiadosť o prijatie do školského internátu si môžete stiahnúť z nasledujúceho odkazu:

 

 

 

 


 

 

Download
ziadost_o_prijatie.pdfŽiadosť o prijatie do školského internátu.

 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

16.11.2017
Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

16.11.2017
Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

16.11.2017
V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Elvíra
Zajtra >> Cecília

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: