Žiacka školská rada

Žiacka školská rada (ŽŠR) je ustanovená v súlade s § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Žiacka školská rada reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Podrobnosti o zložení žiackej školskej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov, o voľbe člena rady školy a o spôsobe rokovania určuje štatút žiackej školskej rady - viď. Download.

Predsedom Žiackej školskej rady je Matej Fľak z IV.C.

Fotografie na stiahnutie k akcii NOC V ŠKOLE:

 

Aktualita 2

Žiacka školská rada pri SPŠ Martin obsadila 10. miesto v súťaži Olympiáda žiackych školských rád stredných škôl Žilinského kraja za rok 2012.

Súťaž organizovala Rada mládeže Žilinského kraja a Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Zástupcovia našej študentskej rady sa zúčastnili 12. 12. 2012 na pracovnej konferencii Žiackych školských rád v Žiline, kde dostali poďakovanie za aktivity, ktoré študenti našej školy vykonali v prospech svojich spolužiakov vo výchovno-vzdelávacom procese, v mimoškolskej činnosti na SPŠ ako aj v aktivitách v meste Martin (čistenie chodníka ku SPŠ).

 

Žiacka školská rada v školskom roku 2015/2016

 

Funkciu predsedu Žiackej školskej rady SPŠ Martin v školskom roku 2015/2016 vykonáva Matej Fľak z II. C.

Zástupcom školy do Krajského parlamentu ŽŠR je , žiak  triedy, kontakt  a

Koordinátorkou žiackej školskej rady je:

 

 

 

 


 

Download
Noc v škole.pdf
Snem ŠúS 2012.pdfSnem Študentskej únie Slovenska 2012 očami nášho žiaka a predsedu ŽŠR SPŠ Martin Kristána Čupku.
Statut_ZR.pdfŠtatút žiackej školskej rady.

 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

21.09.2017
Družstvo našich chlapcov zvíťazilo v okresnom kole cezpoľného behu a postúpilo do krajského kola. Celkovým víťazom sa stal Andrej Paulíny z II.A. Blahoželáme.

21.09.2017
Dnes blahoželáme Matúšom, máme ich v našej škole 13. Tak, Matúšovia, všetko najlepšie k meninám.

12.09.2017
Oznamujeme úspešným maturantom, že si môžu prísť prevziať maturitné vysvedčenia ku koordinátorovi Mgr. Koťkovi.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Matúš
Zajtra >> Móric

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: