Žiacka školská rada

Žiacka školská rada (ŽŠR) je ustanovená v súlade s § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Žiacka školská rada reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Podrobnosti o zložení žiackej školskej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov, o voľbe člena rady školy a o spôsobe rokovania určuje štatút žiackej školskej rady - viď. Download.

Predsedom Žiackej školskej rady je Michal Matia zo IV.A, podpredsedom Matej Fľak z II.C.

Fotografie na stiahnutie k akcii NOC V ŠKOLE:

 

Aktualita 2

Žiacka školská rada pri SPŠ Martin obsadila 10. miesto v súťaži Olympiáda žiackych školských rád stredných škôl Žilinského kraja za rok 2012.

Súťaž organizovala Rada mládeže Žilinského kraja a Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Zástupcovia našej študentskej rady sa zúčastnili 12. 12. 2012 na pracovnej konferencii Žiackych školských rád v Žiline, kde dostali poďakovanie za aktivity, ktoré študenti našej školy vykonali v prospech svojich spolužiakov vo výchovno-vzdelávacom procese, v mimoškolskej činnosti na SPŠ ako aj v aktivitách v meste Martin (čistenie chodníka ku SPŠ).

 

Žiacka školská rada v školskom roku 2015/2016

 

Funkciu predsedu Žiackej školskej rady SPŠ Martin v školskom roku 2015/2016 vykonáva Matej Fľak z II. C.

Zástupcom školy do Krajského parlamentu ŽŠR je Michal Matia, žiak IV.A triedy, kontakt matia.michal.97@gmail.com a

Koordinátorkou žiackej školskej rady je:

Mgr. Alexandra Pisarovičová

 

Plán na školský rok 2015/16:

september 2015

Zoznámenie prvákov SPŠ Martin s činnosťou ŽŠR prostredníctvom propagačného letáka

október 2015

Príprava nástenky Žiackej školskej rady, príprava  www stránky rady.

Imatrikulácia - Pasovací deň pre prvé ročníky

november 2015

Deň otvorených dverí SPŠ Martin - prezentácia Žiackej školskej rady a sprevádzanie návštevníkov v skupinách po areáli školy.

december 2015

4. 12. 2015 - piatok - Mikuláš - návšteva Mikuláša po triedach

súťaž o najkrajšie a najoriginálnejšie vyzdobenú triedu

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie vyzdobenú triedu

Tradičné vianočné trhy

február 2016

Valentín - výzdoba školy a tried. Valentínky. Hranie v školskom rádiu pre tento sviatok

Valentínska kvapka krvi

marec 2016

Na Deň učiteľov darovať učiteľom kvety

Veľká Noc - výzdoba školy, veľkonočné trhy 

apríl 2016

1. apríl 2016 - Bláznivý deň vo veselých kostýmoch

 

máj 2016

Rozlúčka so štvrtákmi pred budovou školy

Čistenie a úprava okolia školy

 

jún 2016

Slávnostné ukončenie školského roka pred budovou školy

 

Zástupcovia študentskej rady sa dvakrát do roka stretnú s riaditeľom SPŠ.

 

Plán schválila ŽŠR SPŠ Martin na zasadnutí dňa 3. 9. 2015 a upravila na zasadnutí 14. 9. 2015.

 

 


 

Download
Noc v škole.pdf
Snem ŠúS 2012.pdfSnem Študentskej únie Slovenska 2012 očami nášho žiaka a predsedu ŽŠR SPŠ Martin Kristána Čupku.
Statut_ZR.pdfŠtatút žiackej školskej rady.

 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

27.06.2017
Dnes je Svetový deň rybárstva.

27.06.2017
Začala Školská športová olympiáda. Dnes v telocvični volejbal. Rozpis zápasov je na nástenke pri telocvični aj vo vestibule školy.

21.06.2017
Dnes o 6:23 začalo astronomické leto.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Iľja/Eliáš
Zajtra >> Daniel

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: