Školská legislatíva

Základná legislatíva týkajúca sa stredného školstva v Slovenskej republike.Download
Vyhlaska_MŠ_SR_209.pdfVyhláška MŠVVaŠ SR č. 209/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č.318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.
Vyhlaska_MŠ_SR_268.pdfVyhláška č. 268/2011 MŠVVaŠ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška č.282/2009 Z.z. MŠ SR o stredných školách.
Vyhlaska_MŠ_SR_282.pdfVyhláška MŠ SR č. 282/2009 o stredných školách.
Vyhláška_113.pdf. 113_2015 ZVyhláška MŠSR 113, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách
Vyhláška_MŠ_ SR_318.pdfVyhláška MŠ SR o ukončovaní štúdia na stredných školách č. 318/2008.
Vyhláška_MŠ_SR_231.pdfVyhláška MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka.
Zakon_184_2009.pdfZákon o odbornom vzdelávaní a príprave.
Zakon_317_2009.pdfZákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o doplnení niektorých zákonov.
Zakon_390_2011.pdfZákon č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Školský zákon.pdfZákon č.245/2008 - nový školský zákon

 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

16.11.2017
Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

16.11.2017
Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

16.11.2017
V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Elvíra
Zajtra >> Cecília

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: