Prijímacie konanie 2018

Ďakujeme za vašu trpezlivosť. Vysvetlivky k výsledkovej listine:

PP - prijatý po skúškach

P1 - prijatý bez skúšok po splnení kritérií

NM  - neprijatý pre nedostatok miesta

N1 - neprijatý, nedostavil sa na skúšky

N5 - neprijatý, nevyhovel na prijímacích skúškach

NX - neprijatý, nedostavil sa na zápis

Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, ktorí neboli prijatí na štúdium v školskom roku 2017/18 a ich záujem o štúdium na SPŠ v Martine pretrváva, aby riaditeľke školy v zákonnej lehote bezodkladne podali odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí.

V prípade posunu miest po zápise v rámci autoremedúry bude môcť byť prijatý iba ten žiak, ktorého zákonný zástupca podal odvolanie.

Rozhodnutie o prijatí si môžete vyzdvihnúť aj osobne u riaditeľky školy v deň zápisu (15. mája 2017 od 8.00, č. d. 21). 

 

Download
Kritériá prijímacieho konania 2017/18.pdf
Výsledky prijímacích skúšok.pdf
Vzor odvolania.doc
Vzorové úlohy prijímacích skúšok - matematika.docvzorové príklady, úlohy
Vzorové úlohy prijímacích skúšok - slovenský jazyk.docukážkový test

 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

16.11.2017
Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

16.11.2017
Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

16.11.2017
V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Elvíra
Zajtra >> Cecília

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: