Mapa stránok

Absolventi školy

         1955
         1956
         1957
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1956/1957
         1958
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1957/1958
         1959
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1958/1959
         1960
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1959/1960
         1961
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1960/1961
         1962
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1961/1962
         1963
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1962/1963
         1964
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1963/1964
         1965
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1964/1965
         1966
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1965/1966
         1967
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1966/1967
         1968
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1967/1968
         1969
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1968/1969
         1970
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1969/1970
         1971
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1970/1971
         1972
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1971/1972
         1973
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1972/1973
         1974
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1973/1974
         1975
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1974/1975
         1976
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1975/1976
         1977
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1976/1977
         1978
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1977/1978
         1979
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1978/1979
         1980
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1979/1980
         1981
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1980/1981
         1982
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1981/1982
         1983
                  Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich v šk. r. 1982/1983
         1984
         1985
         1986
         1987
         1988
         1989
         1990
         1991
         1992
         1993
         1994
         1995
         1996
         1997
         1998
         1999
         2000
         2001
         2002
         2003
         2004
         2005
         2006
         2007
         2008
         2009
         2010
         2011
         2012
         2013
         2014
         2015
         2016
         2017

Environmentálna škola


Informácie o štúdiu na škole


Kontakty


Koordinátor prevencie


Kurzy a školenia

         Základy elektrohydrauliky
         Základy hydrauliky

Maturita

         Externá čas a PFIČ 2018
         Interná čas - ústna forma MS 2018
         Praktická čas odbornej zložky 2018

Mimoškolská činnos

         CREO svet v 3D

Občianske združenie Spoločnos EDUKA

         Ako poukáza 2% z dane
         Dozorná rada
                  Zasadnutia
         Rozpočet /čerpanie
                  Archív
                           Čerpania 2009
                           Rozpočet 2009
                  Schválené čerpania
         Správna rada
                  Zasadnutia SpR

Obrazová kronika

         Stužkové slávnosti: videá

Organizácia školského roka

         Časový rozvrh vyučovacích hodín
         Prázdniny počas školského roka
         Rozvrhy v školskom roku 2017/2018
         Vyučovanie v 1. polroku
         Vyučovanie v 2. polroku

Partneri školy


Pomaturitné štúdium


Povinné zverejňovanie

         Rok 2011
                  Faktúry
                  Objednávky
                  Zmluvy
         Rok 2012
                  Faktúry
                  Kolektívna zmluva
                  Objednávky
                  Zmluvy
                  Školská jedáleň
         Rok 2013
                  Faktúry
                  Kolektívna zmluva
                  Objednávky
                  Zmluvy
                  Školská jedáleň
         Rok 2014
                  Faktúry
                  Kolektívna zmluva
                  Objednávky
                  Súhrnné správy
                  Zmluvy
                  Školská jedáleň
         Rok 2015
                  Faktúry
                  Kolektívna zmluva
                  Objednávky
                  Súhrnné správy
                  Zmluvy
                  Školská jedáleň
         Rok 2016
                  Faktúry
                  Kolektívna zmluva
                  Objednávky
                  Súhrnné správy
                  Zmluvy
                  Školská jedáleň
         Rok 2017
                  Faktúry
                  Kolektívna zmluva
                  Objednávky
                  Súhrnné správy
                  Zmluvy
                  Školská jedáleň
         Rok 2018
                  Faktúry
                  Kolektívna zmluva
                  Objednávky
                  Súhrnné správy
                  Zmluvy
                  Školská jedáleň
         Zámer a podmienky nájmu

Predmetové komisie

         Predmetová komisia ekonomických predmetov
         Predmetová komisia elektrotechnických predmetov
         Predmetová komisia informatiky
         Predmetová komisia predmetu prax
         Predmetová komisia prírodovedných predmetov a telesnej výchovy
                  Školský rok 2008/2009
                  Školský rok 2009/2010
         Predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov a cudzích jazykov
         Predmetová komisia strojárskych predmetov
         Štatút predmetovej komisie

Prijímacie konanie 2018


Prístup k informáciám


Projekt ESF - OP Vzdelávanie

         Výstupy projektu
                  Učebné texty
                  Výstupy - elektrotechnika
                  Výstupy - fyzika
         Školenie 1
         Školenie 2
         Školenie 3
         Školenie 4

Projekty

         Cadsoft Eagle ako návrhový systém v elektronike
         Gymnastika a pohybová kultúra
         Konto Orange - Učme sa inak
         Medzinárodný projekt Socrates Comenius
         Sieový akademický program CISCO
         Strojárstvo má budúcnos aj pre naše deti
         Strom Laca Novomeského
         Tolerancia medzi učitežom a žiakom
         Zvládnutie moderných grafických systémov

Rada školy


Rodičovská rada


Stredná priemyselná škola Martin


Súaže

         iBOBOR
                  iBobor školský rok 2009/2010
                  iBobor školský rok 2010/2011
                  iBobor školský rok 2011/2012
                  iBobor školský rok 2012/2013
         IPM STUDENT AWARD
                  IPM Student Award 2009
                  IPM Student Award 2010
                  IPM Student Award 2011
                  IPM Student Award 2012
         Krajské kolo súaže SOČ 2013
         Siemens Young Generation Award - SYGA
                  Čo je PLC
                  Siemens Young Generation Award - ročník 2003/2004
                  Siemens Young Generation Award - ročník 2004/2005
                  Siemens Young Generation Award - ročník 2005/2006
                  Siemens Young Generation Award - ročník 2006/2007
                  Siemens Young Generation Award - ročník 2007/2008
         Slovak Skills - Mladý mechatronik
         Stredoškolská odborná činnos - SOČ
                  Pokyny pre písanie prác SOČ a vlastných projektov
                  SOČ 2009 informácie, fotodokumentácia, výsledkové listiny
                  SOČ 2010 informácie, fotodokumentácia, výsledkové listiny
                  SOČ 2011 informácie, fotodokumentácia, výsledkové listiny
                  SOČ 2012 informácie, fotodokumentácia, výsledkové listiny
         Strojárska olympiáda
                  Strojárska olympiáda 2012
         Vajanského Martin
         ZENIT v elektronike
                  Zenit v elektronike XXIX. ročník školský rok 2012/2013
                  Zenit v elektronike XXVII. ročník školský rok 2010/2011
                  Zenit v elektronike XXVIII. ročník školský rok 2011/2012
         ZENIT v programovaní
                  Zenit v programovaní XXIX. ročník školský rok 2012/2013
                  Zenit v programovaní XXV. ročník školský rok 2008/2009
                  Zenit v programovaní XXVI. ročník školský rok 2009/2010
                  Zenit v programovaní XXVII. ročník školský rok 2010/2011
                  Zenit v programovaní XXVIII. ročník školský rok 2011/2012

Triedy a žiaci

         1. ročník
         2. ročník
         3. ročník
         4. ročník

Vnútorná legislatíva školy


Vožné miesta


Výchovný poradca

         Aktuálne informácie
                  Informácie pre pedagogických pracovníkov
                  Informácie pre rodičov
                  Informácie pre žiakov
                           Prihláška na VŠ
         Úlohy a plán práce výchovného poradcu

Vyhodnocovacie správy


Základné informácie

         História
         Kde nás nájdete
         Zamestnanci
                  Nepedagogickí zamestnanci
                  Pedagogickí zamestnanci
                  Vedenie školy

Zastupovanie


Školská jedáleň


Školská legislatíva


Školské vzdelávacie programy

         Elektrotechnika
         Logistika
         Mechatronika
         Technické lýceum

Školský internát


Štipendiá


Študijné odbory

         Elektrotechnika
         Logistika
         Mechatronika
         Technické lýceum

Žiacka školská rada

 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

16.11.2017
Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditežka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

16.11.2017
Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

16.11.2017
V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učitežským volejbalovým tímom.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Elvíra
Zajtra >> Cecília

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: