EČ a PFIČ v školskom roku 2018/2019

12. 3. 2019  slovenský jazyk a literatúra

13. 3. 2019 cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk)

14. 3. 2019  matematika 

Viac informácií o EČ a PFIČ (externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky) nájdete na stránke NÚCEM (Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania) na stránke

http://www.nucem.sk/sk/

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube