EČ a PFIČ v školskom roku 2017/2018

13. 3. 2018  slovenský jazyk a literatúra

14. 3. 2018 cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk)

15. 3. 2018  matematika 

Viac informácií o EČ a PFIČ (externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky) nájdete na stránke NÚCEM (Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania) na stránke

http://www.nucem.sk/sk/

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube