Interná časť – ústna forma maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018

Uskutoční sa v termíne  21. máj až 25. máj 2018.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube