Interná časť – ústna forma maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019

Uskutoční sa v termíne  27. máj až 31. máj 2019.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube