Interná časť – ústna forma maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020

Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou podľa bodu 4.6. tohto usmernenia alebo neboli administratívne hodnotení.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube