Interná časť – ústna forma maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020

Uskutoční sa v termíne  8. jún až 12. jún 2020.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube