Mimoriadne oznamy – žiadosti o prijatie do ŠI na školský rok 2020/2021

Žiadosti o prijatie do ŠI na školský rok 2020/2021.

Všetci záujemcovia o ŠI v uvedenom školskom roku majú možnosť si podať žiadosť nižšie uvedenou formou:

– vytlačiť si žiadosť z našej webovej stránky (tlačivá-dokumenty, žiadosť o prijatie (1list/2strany)

– vypísať, podpísať a zaslať poštou na adresu školského internátu.

  • žiadosť je potrebné podať čo najskôr a na základe mimoriadnej situácie budú akceptované aj žiadosti podané v mesiaci jún 2020.
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube