nedeľa, 23 júna, 2024

Predmetová komisia elektrotechnických predmetov

Zloženie predmetovej komisie elektrotechnických predmetov v školskom roku 2018/2019

Predseda: Ing. Marián Najšel

Členovia:  Ing. Radomír Kováčik

                   Ing. Dagmar Najšlová

                   Ing. Věra Dluhá

                   Ing. Miroslava Štulrajterová

 

Cieľ činnosti

Predmetová komisia zabezpečuje odborné technické vzdelanie v oblasti elektrotechnických predmetov vo všetkých odboroch štúdia.

Zabezpečujeme vyučovanie nasledovných predmetov v jednotlivých odboroch a ročníkoch:

Ročník Odbor Predmet
1. Technické lýceum Základy techniky
Mechatronika Elektrotechnika
Elektrotechnika Elektrotechnika
2. Mechatronika Elektrotechnika
Mechatronika
Logistika Elektrotechnika
Elektrotechnika Elektrotechnika
Elektronika
Elektrotechnológia
3. Mechatronika Automatizácia
Mechatronika
Elektronika
Elektrotechnika Elektronika
Elektrotechnické meranie
Automatizácia
Grafické systémy
Telekomunikácie
Rozvoj odboru
Mikroprocesorová technika
4. Mechatronika Mechatronika
Elektronika
Automatizácia
Elektrotechnika Elektrotechnické meranie
Elektrotechnická spôsobilosť
Silnoprúdové zariadenia

 

Praktické vyučovanie prebieha v špecializovaných učebniach

č. 201               učebňa odborných teoretických elektro-predmetov

č. 217               učebňa Siemens   

č. 313, 314     učebňa elektrotechniky a eletrotechnických meraní

č. 308, 309    učebňa pneumatických  a hydraulických systémov

č. 306 C          učebňa mechatroniky

 

V rámci mimoškolskej činnosti členovia predmetovej komisie vedú krúžky, poriadajú odborné súťaže a sú vedúcimi prác SOČ.

Ing. Miroslava Štulrajterová, vedie krúžok programovania logických automatov a každoročne sa zúčastňuje so študentami súťaže Siemens Young Generation Award.

Ing. Miroslava Štulrajterová je taktiež odbornou garantkou súťaže „Slovakia Skills – Mladý mechatronik“ na SPŠ Martin.

 

Viac informácií o uvedených súťažiach nájdete v sekcii SÚŤAŽE.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube