Aktuálne informácie k PK

Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu – 27.4.2021

V prípade dostupnosti aktualít k textu zaslanému v pozvánke na prijímacie konanie pre školský rok 2021/22 bude táto sekcia aktualizovaná – momentálne nie sú žiadne nové informácie (27.4.2021).

Kritériá pre prijímacie konanie do prvého ročníka v školskom roku 2021/22 na Strednú priemyselnú školu technickú – Kritériá PK 2021/22

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube