nedeľa, 19 mája, 2024

Vajanského Martin

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK vyhlasuje súťaž Vajanského Martin 2016, regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy.

Súťaž sa koná v prednese pôvodnej a svetovej literatúry v slovenskom jazyku. Časový limite pre IV. kategóriu (žiaci 1. – 4. ročníka SŠ) je pre poéziu 8 minút, pre prózu 10 minút. V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora prerušiť a nehodnotiť. Recitátor prechádza všetkými kolami súťaže s tým istým textom, ktorý predkladá organizátorom súťaže. Recitátor je povinný text prednášať naspamäť. Do súťaže nemožno vstúpiť s textom, s ktorým recitátor už v minulosti v tejto súťaži súťažil (Vajanského Martin, Hviezdoslavov Kubín).

Prepozície súťaže

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube