štvrtok, 18 júla, 2024

Absolventi 1970

Absolventi Strednej priemyselnej školy Martin

 

Školský rok 1969 – 1970


 

Trieda IV.A

Odbor strojárstvo
Triedny učiteľ Ing. Kornel Völpel

 

1 Monika Babjaková
2 Stanislav Ferjanc
3 Viera Franeková
4 Tatiana Havranová
5 Jaroslava Holohlavská
6 Miroslav Chromec
7 Pavol Jelšovský
8 Alena Jezná
9 Viliam Kašuba
10 Andrej Koršňák
11 Marián Králik
12 Jozef Laluha
13 Emília Mahútová
14 Karol Machálek
15 Zdeno Medzihradský
16 Michal Páleš
17 František Patúš
18 Elena Pozorová
19 Július Pračko
20 Anna Plžíková
21 Ján Revús
22 Marián Šinko

 

 

 

Trieda IV.B

Odbor strojárstvo
Triedny učiteľ Ing. Ján Babjak

 

1 Peter Adámek
2 Anton Blunár
3 Darina Cafíková
4 Viera Dianovská
5 Vladimír Gallo
6 Dušan Halama
7 Miroslav Hrča
8 Jozef Humaj
9 Vladimír Hurta
10 František Jasenovec
11 Irena Juhošová
12 Miroslav Kitta
13 Milan Klocáň
14 Danica Knošková
15 Tatiana Kopcová
16 Ľubica Leštianska
17 Milan Lukašík
18 Nadežda Ondrejkovičová
19 Jozef Polonec
20 Miroslav Rusnák
21 Darina Ruttkayová
22 Zdenka Ruttkayová
23 Vladimír Rybár
24 Marta Steffelová
25 Milina Sumková
26 Jaroslav Svitač
27 Mikuláš Timko
28 Jozef Záhoranský
29 Pavol Žila

 

 

Trieda IV.C

Odbor strojárstvo
Triedny učiteľ Ing. Ivan Fusek

 

1 Ján Bačiak
2 Jaroslav Bazelides
3 Ján Benedik
4 Peter Bojnický
5 Jozef Drvár
6 Tibor Eliáš
7 Miroslav Gajdoš
8 Ján Golha
9 Jří Holeček
10 Jozef Kaniok
11 Bohuš Kašiak
12 Karol Koryťák
13 Ľudovít Lafférs
14 Dušan Lehotský
15 Ladislav Lopušan
16 Milan Majerčík
17 Vladimír Ochodnický
18 Milan Oravec
19 Dušan Petráško
20 Jozef Plachý
21 Jozef Riljak
22 Milan Šugár
23 Jiří Tomiš
24 Albert Záborský
25 Dušan Žiaran

 

 

Trieda IV.D

Odbor strojárstvo
Triedna učiteľka Johanna Chladnúchová

 

1 Elena Búchalová
2 Rudolf Ďurčo
3 Marcela Fábiková
4 Marta Gaálová
5 Ján Gazík
6 Jarmila Hatalová
7 Mária Hatašová
8 Ján Hodža
9 Darina Kalivodová
10 Jozef Kováč
11 Peter Lamoš
12 Ladislav Lučančin
13 Jitka Malagová
14 Margita Malá
15 Milada Mešterová
16 Mária Mojžišková
17 Anna Očenášová
18 Tatiana Olejčeková
19 Ján Pieš
20 Anna Poláková
21 Miroslav Pšenka
22 Oľga Vaňová
23 Pavol Zimen

 

 

 

Trieda IV.E

Odbor strojárstvo
Triedny učiteľ Valéria Klisenbauerová

 

 1 Jozef Búgel
2 Milan Bruncko
3 Stanislav Eisner
4 Ján Hobrľa
5 Milan Chorváth
6 Tatiana Jahodiaková
7 Marián Janík
8 Mária Jászberényiová
9 Ján Javornícky
10 Jozef Kačír
11 Juliana Kellerová
12 Dušan Kmeť
13 Ľudmila Kolková
14 Danica Kubisová
15 Ľudmila Ličková
16 Anton Martinka
17 Ján Mokrý
18 Pavol Rendko
19 Igor Šram
20 Emil Števčík
21 Jozef Švehla
22 Mária Tunová

 

 

 

Trieda IV.F

Odbor strojárstvo
Triedny učiteľ Ing. Dušan Bartko

 

 1 Ondrej Baláž
2 Jozef Bernát
3 Vladimír Brgál
4 Stanislav Drozd
5 Milan Dušička
6 Ján Ertel
7 Stanislav Fuglík
8 Kamil Gašpierik
9 Tibor Greschner
10 Peter Húšťa
11 Viliam Hvizdák
12 Milan Ivaška
13 Anton Kašjak
14 Jozef Kliman
15 Jozef Kmeť
16 Peter Kubo
17 Milan Kudlička
18 Jaroslav Lauko
19 Jozef Meľo
20 Dušan Piecka
21 Anton Rybárik
22 Ľudovít Šára
23 Lubomír Thomka
24 Viliam Turan

 


Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich

 

Školský rok 1969 – 1970

 

 

Trieda V.A

Odbor strojárstvo

Triedny učiteľ Ing. Milan Hriň

1. Ján Adamec
2. Vladimír Betuš
3. Milan Dírer
4. Michal Faust
5. Peter Horňák
6. Rudolf Hruška
7. Jozef Kaniok
8. Vladimír Kramár
9. Milan Lojka
10. Tomáš Lužbeťák
11. Emil Mráz
12. Pavol Patsch
13. Anton Poruba
14. Ján Sekan
15. Vladimír Šidlo
16. Ján Dreisig

 

Trieda V.B

Odbor strojárstvo

Triedny učiteľ Ing. Ondrej Vaško

1. Karol Bielik
2. Anton Bubeník
3. Jozef Drobna
4. Rudolf Drnák
5. František Ihring
6. Štefan Laban
7. Ján Matejka
8. Milan Oško
9. Emil Šlosárik
10. Rudolf Šmalo
11. Ladislav Tomčány
12. Miroslav Valíček
13. Jozef Valko
14. Pavol Vargončík

 

 

Trieda V.C

Odbor zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky

Triedny učiteľ Ing. Miroslav Tuma

1. Jozef Franek
2. Dušan Gulis
3. Ivan Hulej
4. Vladimír Kalivoda
5. Anton Kiss
6. Anton Konderla
7. Ondrej Labuda
8. Ivan Pavlka
9. Milan Piroh
10. Alexander Ruttkay
11. Vladimír Vaňko
12. Stanislav Višňovský
13. Jozef Lintner

 

Trieda pomaturitné štúdium

Odbor riadenie akosti v strojárskej výrobe

Triedny učiteľ Ing. Miroslav Tuma

1. Anton Balga
2. Dušan Baran
3. Jozef Darula
4. Mikuláš Ivanyi
5. Milan Kudlička
6. Peter Majerčík
7. Ján Marček
8. Milan Sileši
9. Zdeněk Sobotka
10. Jozef Šugár
11. Milan Šustek
12. Miroslav Šustek

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube