Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020

PČOZ sa na SPŠ Martin uskutoční v termíne 27. až 30. apríl 2020.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube