Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2022/2023 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období od 3. do 10. mája 2023.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube