Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2021/2022 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období od 2. do 5. mája 2022.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube