Kontakt – ŠI

Riaditeľka školy a školského internátu: Ing. Dagmar NAJŠLOVÁ

Zástupca riaditeľky školy pre ŠI: Karol RUŽIČKA

Adresa a kontakt
Novomeského 5/24               Telefón: +421/43/430 20 72
036 36 Martin                             Fax: +421/43/413 35 62
Slovak republik 
e-mail: karol.ruzicka@spsmt.sk

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube