nedeľa, 19 mája, 2024

Mimoškolská činnosť

V školskom roku 2015/16 budú prebiehať činnosti v nasledovných krúžkoch:

Futbal (Mgr. Švieda) – piatok, 15,00 – 17,00, telocvičňa SPŠ

Bedminton (Mgr. Švieda) – pondelok a utorok, 14,00 – 15,00, kinosála SPŠ

Práca s umeleckým textom (Mgr. Ivaničová) – streda, 14,00 – 16,00, učebňa č. 213

Matematika netradične (Mgr. Kadlecová) – pondelok, utorok 13,50 – 14,50, učebňa 202

Florbal (Mgr. Koťka) – streda, 14,00 – 16,00, telocvičňa SPŠ

Volejbal (Mgr. Pisarovičová) – štvrtok, 14,45 – 16,45, telocvičňa SPŠ

Loptové hry (PaedDr. Malinovský) – piatok, 13,00 – 15,00, telocvičňa SPŠ

Dopravný krúžok (Derzsiová) – streda, 13,30 – 15,30, učebňa č. 19


Práca v krúžkoch a záujmových útvaroch

CREO svet v 3D

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube