nedeľa, 23 júna, 2024

História – ŠI

Začiatok činnosti domova mládeže (v súčasnosti : od 1.9.2008 školský internát) sa viaže na vznik Strednej priemyselnej školy, ktorá bola otvorená 1.9.1951, vtedy ako podniková škola na výchovu stredných technických kádrov. Od 1.10.1953 niesla škola názov Priemyselná škola strojnícka. Vtedajší študenti sa pripravovali, ale aj bývali v zložitých podmienkach v triedach terajšej Obchodnej akadémie.

V roku 1954 bol schválený projekt novostavby školy, v roku 1957 prevzal kolektív školy do užívania jej hlavnú, vyučovaciu časť. Internát bol postupne umiestnený v priestoroch vtedajšieho Pedagogického inštitútu (dnešná Lekárska fakulta UK) či v dielenskom trakte v súčasnej budove SPŠ.
Výnosom Ministerstva školstva a kultúry č. 2035/60-1/2 z roku 1960 sa zmenil názov školy na Stredná priemyselná škola strojnícka v Martine a internát dostal názov Domov mládeže pri Strednej priemyselnej škole strojníckej v Martine. V dnešných priestoroch sa DM nachádza od školského roku 1964/65. V tých časoch ubytovaných bolo aj  okolo 400 „strojárov – priemyslovákov “. Izby boli vybavené poschodovými posteľami, tak v nich bývali aj ôsmi. Časom sa vymenili staré postele a v izbách sa ubytovali štyria žiaci.  Po spoločenských zmenách v roku 1989 a útlme strojárenskej výroby v regióne Turca došlo k poklesu počtu žiakov SPŠ a DM postupne vo väčšej miere využívajú žiaci aj iných škôl. V školských rokoch 1989/90 až 1995/96 tu bývalo 50 až 70 žiačok zo Strednej ekonomickej školy v Martine (neskôr: Obchodná akadémia Martin), podobný počet žiakov z našej školy a ojedinele z iných stredných škôl v Martine. Po vzniku Bilingválneho anglicko-slovenského gymnázia (sídlom najprv v Martine, neskôr až do súčasnosti v Sučanoch) náš internát postupne „obsadili“ žiaci z celého Slovenska, ktorí navštevovali túto školu. V posledných 8 – 10 školských rokoch ubytujeme žiakov z našej školy len asi v počte 30, čo znamená jednu výchovnú skupinu.   Po zániku DM pri SOU strojárskom a DM pri SZŠ v Martine sme sa prakticky stali jediným stredoškolským internátom v meste Martin (nerátajúc DM pri SOU železničné Martin – Priekopa, kde boli ubytovaní len žiaci vlastnej školy). Niekoľko školských rokov za sebou sme mali taký nápor záujemcov stredoškolákov na ubytovanie, ktorý sme v žiadnom prípade nemohli kapacitne zvládnuť. V súčasnosti (cca posledné 3 školské roky) sa počet ubytovaných žiakov ustálil na 4 – 5 výchovných skupín, t.z. 120 až 150 žiakov. Fotky našich tabiel od roku 2011.

   

         Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je tablo-ŠI-18-19-1024x768.jpg Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je P1060302-1024x768.jpg               

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube