štvrtok, 23 mája, 2024

Záujmová činnosť – ŠI

Stále aktivity

Športová činnosť

Internátna futbalová halová liga .

Vznik ligy sa traduje od roku 2004 a patrí medzi obľúbené v rámci ŠI. Svojou formou , základnými ustanoveniami a pravidlami stále napreduje  a tým zabezpečuje náročnosť a záujem, ktorý vychádza zo strany žiakov.

Floorbal  (Flok pri SPŠT)

Tento záujmový útvar  pracuje v rámci ŠI od roku 2006. Prešiel rôznymi reorganizáciami , kde sa v dnešnej dobe vykryštalizoval na záujmový krúžok pod názvom „Flok pri SPŠT“. Prihlásení žiaci sa  zúčastňovali  nielen samotného krúžku, ale aj okresnej súťaže.

                

Stolný tenis , Volejbal , Šachy 

Uskutočňujú sa turnaje a to v stolnom tenise v dvojhrách a štvorhrách (chlapci aj dievčatá), vo volejbale v zmiešaných družstvách a šachy podľa záujmu.

Výtvarná činnosť – Výtvarný ateliér             

Žiaci majú možnosť svoj voľný čas využívať tvorivou činnosťou, odhaliť v sebe skryté sily, prebudiť tvorivé schopnosti a rozvíjať  ich hoci len pre vlastné potešenie.

 Výtvarná aktivita – Techniky: Optické umenie a tieň, jednoduché geometrické tvary,

i izbové kvetiny, architektúra, strom, práce s prírodným materiálom, maľba na

   sklo, batikovanie,

Umenie sa teda chápe ako ušľachtilá činnosť, ktorá spája v človeku

  rozumovú stránku s citovo – zmyslovou.


Najakcie v našom ŠI

Rozlúčka s maturantami a  privítanie nových žiakov v ŠI  


  

Predvianočné akcie : ” Vianočný kalendár ŠI”

” V I A N O Č N É      M E N U “

1. Príchod “Mikuláša so všetkými postavičkami”    


  

2. Pečenie a zdobenie vianočných perníčkov


  

3. Pudingové hody


4. Slávnostný večierok s programom, kapustnicou a zábavou


  

Fašiangová párty

  

Uctenie si našich žien a dievčat – MDŽ v ŠI

Chlapci a chlapi v školskom internáte sa rozhodli potešiť nežnejšie ženské pokolenie v rámci MDŽ. Pripomenutím si tohto pekného sviatku a zároveň usporiadaním minidiskotéky sa chlapci podujali uctiť si všetky dievčatá a samozrejme nevynímajúc ani pani vychovávateľky. Chlapci zo žiackej rady prešli aj s malým sladkým prekvapením po izbách všetkých dievčat a touto živou pozvánkou zároveň im príjemne pogratulovali a pozvali ich na uvedenú diskotéku. Táto bola pripravená v priestoroch katakomb ŠI. Príjemná odozva zo strany dievčat ukázala, že túto akciu žiacka rada v spolupráci s vychovávateľským zborom pripravila dobre a určite bude mať svoje miesto aj v budúcich rokoch.

     

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube