štvrtok, 18 júla, 2024

Absolventi školy

Štatistika absolventov
Nielen pre tých, ktorí majú radi čísla
Počas 62 rokov existencie Stredná priemyselná škola Martin vychovala spolu 9 406 absolventov technického zamerania (maturanti rokov 1955 – 2013).

8 036 študentov maturovalo v triedach denného štúdia a 1 370 študentov maturovalo v škole pre pracujúcich.

Absolventi študovali najmä v odboroch – strojárstvo, zlievárenstvo, automatizačná technika, elektrotechnika, mechatronika, technické a informatické služby v strojárstve, technické lýceum.

V škole pre pracujúcich bolo možné študovať i odbory ako pozemné stavby alebo stolárstvo.

Naše NAJ

1. Prví maturanti absolvovali SPŠ v roku 1955. V troch triedach v odbore strojárstvo maturovalo 102 žiakov.

2. Najviac študentov absolvovalo SPŠ v roku 1966 – maturovalo spolu 280 študentov. V dennom štúdiu 133 absolventov, v škole pre pracujúcich 147 absolventov.

3. Najviac študentov denného štúdia absolvovalo SPŠ Martin v roku 1982 – maturovalo 201 študentov v dvoch študijnych odboroch strojárstvo a prístrojová a automatizačná technika.

Zoznamy všetkých absolventov denného štúdia na SPŠ Martin sú uverejnené na www stránke školy. Postupne zverejňujeme zoznamy absolventov štúdia pre pracujúcich.

Fotodokumentácia k jednotlivým obdobiam školy je zverejnená v obrazovej kronike školy.

50. roky – výstavba školy                 60. roky                                                  70. roky

80. roky                                                90. roky                                                 po roku 2000

Prosíme žiakov, učiteľov a priateľov školy, aby nám svoje pripomienky k zoznamom posielali na adresu office@spsmt.sk. Ďakujeme za spoluprácu.


Absolventi školy v roku

Absolventi  V tabuľke spracovaný prehľad počtu absolventov denného štúdia a počet absolventov školy pre pracujúcich počas 60. ročnej histórie SPŠ Martin.

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube