nedeľa, 19 mája, 2024

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa: Mgr. Markéta Kušnierová

Konzultačné hodiny: štvrtok od 9.00 – 10.45 hod. V prípade akútnej potreby kedykoľvek.

Kabinet č. 29

Kontakt: marketa@kusnier.sk

V prípade vašej obavy, ktorá by súvisela napr. so šikanovaním, podozrením zo sociálno – patologickej alebo inej oblasti, nás môžete kontaktovať mailom na adresu: linka.dovery@spsmt.sk.


Aktuálne informácie

Informácie pre žiakov

Informácie pre rodičov

Informácie pre pedagogických pracovníkov

Úlohy a plán práce výchovného poradcu

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube