nedeľa, 23 júna, 2024

Školenie 4

V dňoch 17.12.2014, 18.12.2014 bola realizovaná prezenčná časť školenia vybratých pedagogických zamestnancov ako súčasť Aktivity 2.1 projektu. Zúčastnilo sa ho 6 pedagogických zamestnancov školy. Názov školenia bol: „Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávania.“ Na prezenčnú formu nadväzovala dištančná forma v rozsahu 44 hodín. Účastníci školenia spracovávali zadanie k danej téme.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube