štvrtok, 23 mája, 2024

Turiec do Európy, Európa do Turca – Erasmus+

Je projekt v rámci programu Erasmus +, ktorého koordinátorom je K.A.B.A. Slovensko – združenie organizujúce vzdelávacie aktivity po celom Slovensku a s Európskymi partnermi (http://www.kabaslovensko.sk). Stredná priemyselná škola technická je zakladajúcim členom konzorcia spolu s ďalšími odbornými školami z regiónu Turiec. 
Vďaka vzájomnej spolupráci našej školy s K.A.B.A. sa do projektu zapojilo od roku 2015 viac ako 150 žiakov a pedagógov. Učitelia jednak ako sprievodcovia žiackych mobilít, jednak ako účastníci odborných a manažérskych stáží. Získali tak príležitosť komunikovať, spolupracovať a nadobúdať vedomosti, zručnosti a skúsenosti v inom ako materinskom jazyku. Ale aj príležitosť cestovať a spoznávať život, zvyky, tradície, kultúru či dokonca rodinné prostredie v krajinách EÚ.  

TURIEC-DO-EUROPY-EUROPA-DO-TURCA-2

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Podporujú sa ním priority a činnosti stanovené v európskom vzdelávacom priestore, akčnom pláne digitálneho vzdelávania a v programe v oblasti zručností pre Európu. 
Erasmus+ ponúka príležitosti v oblasti mobility a spolupráce  pokiaľ ide o vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a prípravu, školské vzdelávanie dospelých, mládež a šport. (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_sk)

Jarné prázdniny učiteľov s Erazmus+

Počas jarných prázdnin 2023 absolvovali pani učiteľky Ing. Valeria Boháčová a Mgr. Tamara Juríková jazykový pobyt na Malte, kde boli súčasťou skupiny 8 učiteľov zo Slovenska. Anglický jazykový kurz prebiehal od 9:00 do 12:30 v budove St. Catherine´s High School v Pembroke pod vedením skúsených lektorov. Učitelia boli na základe vstupného testu rozdelení do troch skupín, v ktorých mali spolužiakov z rozličných krajín sveta (Španielsko, Portugalsko, Anglicko, Japonsko, Švédsko, …) Hlavný dôraz bol kladený na konverzáciu, upevnenie gramatiky a slovnej zásoby. Súčasťou mobility bolo aj spoznávanie krajiny – hlavného mesta a okolia, histórie, kultúrnych pamiatok, aktívne používanie anglického jazyka pri denných aktivitách, ako aj výmena skúseností s ostatnými učiteľmi a študentmi.

Pani učiteľky Ing. Iveta Chmelíková a Ing Lenka Hanuliaková absolvovali v rovnakom termíne mobilitu job-shadowing v španielskej Granade, ktorej úlohou bola príprava novej mobility pre žiakov odboru informačné a sieťové technológie. Spolu s dvomi kolegami z OA Spišská Nová Ves konzultovali učebný program pre žiakov, ubytovanie a stravovanie pre žiakov a pripravili aj doplnkový program v čase mimo ich výučbu. V rámci pobytu mali možnosť spoznať okolitú krajinu, pamiatky, mesto Granada a navštívili aj stredoveký komplex palácov a pevností maurských panovníkov Alhabmra.

Viac o niektorých mobilitách projektu „TURIEC DO EURÓPY – EURÓPA DO TURCA“ nájdete tu:

2015/2016
1. Velešín, CZ – žiacka mobilita
2017/2018
1. Dudley college, UK – žiacka mobilita
2018/2019
1. Dudley college, UK – žiacka mobilita
2. Dudley college, UK – odborná stáž pedagógov
3. Lipsko, Nemecko – žiacka mobilita
2019/2020
1. Dudley college, UK – odborná stáž pedagógov
2. Dudley college, UK – žiacka mobilita

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube