Turiec do Európy, Európa do Turca – Erasmus+

Je projekt v rámci programu Erasmus +, ktorého koordinátorom je K.A.B.A. Slovensko – združenie organizujúce vzdelávacie aktivity po celom Slovensku a s Európskymi partnermi (http://www.kabaslovensko.sk). Stredná priemyselná škola technická je zakladajúcim členom konzorcia spolu s ďalšími odbornými školami z regiónu Turiec. 
Vďaka vzájomnej spolupráci našej školy s K.A.B.A. sa do projektu zapojilo od roku 2015 viac ako 150 žiakov a pedagógov. Učitelia jednak ako sprievodcovia žiackych mobilít, jednak ako účastníci odborných a manažérskych stáží. Získali tak príležitosť komunikovať, spolupracovať a nadobúdať vedomosti, zručnosti a skúsenosti v inom ako materinskom jazyku. Ale aj príležitosť cestovať a spoznávať život, zvyky, tradície, kultúru či dokonca rodinné prostredie v krajinách EÚ.  

TURIEC-DO-EUROPY-EUROPA-DO-TURCA-2

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Podporujú sa ním priority a činnosti stanovené v európskom vzdelávacom priestore, akčnom pláne digitálneho vzdelávania a v programe v oblasti zručností pre Európu. 
Erasmus+ ponúka príležitosti v oblasti mobility a spolupráce  pokiaľ ide o vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a prípravu, školské vzdelávanie dospelých, mládež a šport. (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_sk)

Viac o niektorých mobilitách projektu „TURIEC DO EURÓPY – EURÓPA DO TURCA“ nájdete tu:

2015/2016
1. Velešín, CZ – žiacka mobilita
2017/2018
1. Dudley college, UK – žiacka mobilita
2018/2019
1. Dudley college, UK – žiacka mobilita
2. Dudley college, UK – odborná stáž pedagógov
3. Lipsko, Nemecko – žiacka mobilita
2019/2020
1. Dudley college, UK – odborná stáž pedagógov
2. Dudley college, UK – žiacka mobilita
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube