štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Lýceisti opäť praxovali vo Veľkej Británii

V rámci projektu Erasmus + „Turiec do Európy, Európa do Turca“ dostalo desať žiakov  3. ročníka odboru technické lýceum opäť príležitosť absolvovať svoju povinnú odbornú prax vo Veľkej Británii. The Broadway, najväčšia z budov  Dudley College, sa stala na dva marcové týždne aj ich školou  a mesto Dudley ich prechodným bydliskom. Tu nadobúdali nielen nové poznatky a praktické zručnosti z programovania v jazyku Python,   ale spoznávali aj históriu, kultúru, zvyky a rodinné prostredie tejto krajiny.

Odborný program bol zameraný  na tvorbu efektívnych algoritmov a  rozvoj logického myslenia, grafiku a  nástroj pre vytváranie 3D animácií v reálnom čase – VPython. Lektor, Amol Kshatriya,  viedol hodiny nielen profesionálne, ale aj veľmi zaujímavo, s dôrazom na logiku. Samostatnými riešeniami zadaných úloh, spoluprácou v skupinách a prezentáciou výsledkov, preukázali žiaci nadobudnuté vedomosti a zručnosti a získali certifikáty o úspešnom absolvovaní kurzu programovania v anglickom jazyku. Po návrate domov prezentovali  pre učiteľov informatiky a lýceistov   2. a 4. ročníka projekty vytvorené počas pobytu a podelili sa s nimi aj o svoje dojmy a zážitky. Štvrtáci sa tak aspoň v spomienkach mohli vrátiť do Dudley, kde sami pred rokom praxovali.

Okrem odborného programu účastníci projektu absolvovali aj výlety a exkurzie. Navštívili RAF Cosford – múzeum kráľovskej vzdušnej sily v Cosforde, kde si pozreli jeho  exponáty a  krátky 4D film. Jeden deň strávili v  Stratford Upon Avon, v meste významného anglického spisovateľa, dramatika a herca, Williama Shakespeara. V návštevníckom centre továrne Cadbury na výrobu čokolády spoznali nielen históriu, výrobu a kúzlo Cadbury cukroviniek, ale ich aj ochutnali. Druhé najväčšie mesto Anglicka, Birmingham, vzdialené od Dudley len 17 km, navštívili niekoľkokrát. Počas víkendu zažili atmosféru Londýna, hlavného a najväčšieho mesta Anglicka,  ktoré je  spoločne s mestami New York, Tokio a Paríž označované ako jedno zo štyroch najdôležitejších miest sveta. V Londýne sa nachádza veľa dôležitých inštitúcií a kultúrnych ustanovizní, vrátane celosvetovo známych múzeí, koncertných siení, palácov… Napriek veľmi nepriaznivému zimnému počasiu  obdivovali  a navštívili   tie najznámejšie a  videli všetko, čo sa za dva dni dalo stihnúť. A to najmä vďaka perfektnému sprievodcovi  Markovi Višňovcovi, ktorý už Londýn v minulosti navštívil.

Pobyt v Dudley bol bezproblémový, žiaci dodržiavali časový harmonogram, k štúdiu pristupovali seriózne a zodpovedne. Reprezentovali nielen seba a našu školu, ale aj Slovensko vo Veľkej Británii naozaj veľmi dobre.

Vďaka profesionálne pripravenému projektu pracovníkmi K.A.B.A. Slovensko, ústretovému a priateľskému prístup nášho lektora a ďalších zamestnancov Dudley College, najmä Rachel Jevons a Emma Hockley z International Office, prežilo desať tretiakov lýceistov, a ja  s nimi, vo Veľkej Británii dva nezabudnuteľné týždne.

 

RNDr. Miroslava Šturmová

 

Článok o našom pobyte uverejnili aj Učiteľských noviny:

https://www.ucn.sk/skoly/lyceisti-strednej-priemyselnej-skoly-v-martine-opat-praxovali-vo-velkej-britanii

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube