štvrtok, 18 júla, 2024

Archív článkov


Stravovací systém

Žiacka knižka


Stredná priemyselná škola technická Martin

Vítame vás na www stránke Strednej priemyselnej školy technickej Novomeského 5/24 Martin.

Na stránke poskytujeme všetky potrebné informácie týkajúce sa života na škole. Všetci žiaci, ich rodičia, učitelia, absolventi ako i záujemcovia o štúdium tu môžu nájsť informácie o aktuálnom dianí v škole, ktorá má 66 ročnú tradíciu v stredoškolskom odbornom vzdelávaní. Súčasťou je internetová žiacka knižka, ktorá napomáha rodičom získavať aktuálne informácie o študijných výsledkoch svojich detí ako i internetový elektronický stravovací systém pre objednávanie jedla v školskej jedálni prostredníctvom internetu.

Video z programu slávnostnej akadémie pri príležitosti 65. výročia si môžete pozrieť tu.Školský internát – nie len pre žiakov našej školy

Školský internát (ďalej ŠI) je organizačnou súčasťou Strednej priemyselnej školy Martin. ŠI je výchovno – vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom denného štúdia stredných škôl výchovno – vzdelávaciu starostlivosť, ubytovanie a stravovanie a vytvára podmienky pre prípravu žiakov na vyučovanie.

Vo výchovno–vzdelávacej práci nadväzuje na výchovu v rodine a na výchovno–vzdelávaciu činnosť v školách. Poskytuje ubytovaným žiakom možnosti na aktívny oddych a účelné využitie voľného času, rozvoj fyzických a duševných schopností, vedie ich k účasti na spoločenskom živote primeranom ich veku. Výchovno–vzdelávacia práca v ŠI je realizovaná na základe ročného programu výchovno–vzdelávacej činnosti (výchovného programu) a organizuje sa na báze dobrovoľnej účasti zo strany žiakov v podobe ponúk vychovávateľov.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube