Zamestnanci – ŠI

V súčasnosti pracujeme v štruktúre:

Riaditeľka školy a školského internátu :   Ing.Dagmar NAJŠLOVÁ

Zástupca riaditeľky školy pre ŠI :   Karol RUŽIČKA

Vychovávatelia :                                               Prevádzkoví zamestnanci :

Mgr. Marie HARMANIAKOVÁ                         Ivan BÓNIŠ
Mgr. Jana KYSELOVÁ                                        Milan LENÁRTH
Mgr.Jana KOVÁČIKOVÁ                                    Jana MARČANOVÁ
Mgr.Monika JAVOROVÁ                                   Iveta KUČKOVÁ


Vo výchovno–vzdelávacej práci :

– nadväzujeme na výchovu v rodine a na výchovno–vzdelávaciu činnosť v školách

– poskytujeme ubytovaným žiakom možnosti na aktívny oddych a účelné využitie voľného času, rozvoj

  fyzických a duševných schopností

– vedieme ich k účasti na spoločenskom živote primeranom ich veku.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube