O nás – ŠI

 

Novomeského 5/24  Telefón: +421/43/430 20 72
036 36 Martin  Fax: +421/43/413 35 62
Slovak republik www.spsmt.sk

 e-mail: karol.ruzicka@spsmt.sk

 

 

Školský internát (ďalej ŠI) je organizačnou súčasťou Strednej priemyselnej školy technickej Martin. Riadi ho riaditeľ SPŠT a ŠI prostredníctvom svojho zástupcu pre prácu v ŠI. Poradným orgánom riaditeľa školy a ŠI je metodické združenie ŠI, tvorené všetkými pedagogickými pracovníkmi ŠI.
ŠI je výchovno – vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom denného štúdia stredných škôl výchovno – vzdelávaciu starostlivosť, ubytovanie a stravovanie a vytvára podmienky pre prípravu žiakov na vyučovanie. Aktuálna maximálna ubytovacia kapacita ŠI je 156 žiakov.

Vo výchovno–vzdelávacej práci nadväzuje na výchovu v rodine a na výchovno–vzdelávaciu činnosť v školách. Poskytuje ubytovaným žiakom možnosti na aktívny oddych a účelné využitie voľného času, rozvoj fyzických a duševných schopností, vedie ich k účasti na spoločenskom živote primeranom ich veku.
Výchovno–vzdelávacia práca v ŠI je realizovaná na základe ročného programu výchovno–vzdelávacej činnosti (výchovného programu) a organizuje sa na báze dobrovoľnej účasti zo strany žiakov v podobe ponúk vychovávateľov.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube