nedeľa, 23 júna, 2024

O nás – ŠI

                                                                                

Novomeského 5/24                 Telefón: +421/43/430 20 72
036 36 Martin                         Fax: +421/43/413 35 62
Slovak republik                      www.spsmt.sk

                                                  e-mail:  karol.ruzicka@spsmt.sk

                                                                               

Školský internát (ďalej ŠI) je organizačnou súčasťou Strednej priemyselnej školy technickej Martin. Riadi ho riaditeľ SPŠT a ŠI prostredníctvom svojho zástupcu pre prácu v ŠI. Poradným orgánom riaditeľa školy a ŠI je metodické združenie ŠI, tvorené všetkými pedagogickými pracovníkmi ŠI.
ŠI je výchovno – vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom denného štúdia stredných škôl výchovno – vzdelávaciu starostlivosť, ubytovanie a stravovanie a vytvára podmienky pre prípravu žiakov na vyučovanie. Aktuálna maximálna ubytovacia kapacita ŠI je 141 žiakov.

Vo výchovno–vzdelávacej práci nadväzuje na výchovu v rodine a na výchovno–vzdelávaciu činnosť v školách. Poskytuje ubytovaným žiakom možnosti na aktívny oddych a účelné využitie voľného času, rozvoj fyzických a duševných schopností, vedie ich k účasti na spoločenskom živote primeranom ich veku.
Výchovno–vzdelávacia práca v ŠI je realizovaná na základe ročného programu výchovno–vzdelávacej činnosti (výchovného programu) a organizuje sa na báze dobrovoľnej účasti zo strany žiakov v podobe ponúk vychovávateľov.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube