Vyhodnocovacie správy

Vyhodnocovacie správy sú vypracované v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 a v súlade s usmernením zriaďovateľa školy.


Vyhodnocovacia_2007 Vyhodnocovacia správa – školský rok 2006/ 07

Vyhodnocovacia_2008  Vyhodnocovacia správa – školský rok 2007/ 08

Vyhodnocovacia_2009 Vyhodnocovacia správa – školský rok 2008/ 09

Vyhodnocovacia_2010 Vyhodnocovacia správa – školský rok 2009/ 10

Vyhodnocovacia_2011 Vyhodnocovacia správa – školský rok 2010/ 11

Vyhodnocovacia_2012 Vyhodnocovacia správa – školský rok 2011/ 12

Vyhodnocovacia_2013 Vyhodnocovacia správa – školský rok 2012/ 13

Vyhodnocovacia_2014 Vyhodnocovacia správa – školský rok 2013/ 14

Vyhodnocovacia_2015 Vyhodnocovacia správa – školský rok 2014/ 15

Vyhodnocovacia_2016 Vyhodnocovacia správa – školský rok 2015/ 16

Vyhodnocovacia_2017 Vyhodnocovacia správa – školský rok 2016/ 17

Vyhodnocovacia_2018 Vyhodnocovacia správa – školský rok 2017/ 18

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube