štvrtok, 18 júla, 2024

Vyhodnocovacie správy

Vyhodnocovacie správy sú vypracované v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 a v súlade s usmernením zriaďovateľa školy.


Vyhodnocovacia_2007  Vyhodnocovacia správa – školský rok 2006/ 07

Vyhodnocovacia_2008  Vyhodnocovacia správa – školský rok 2007/ 08

Vyhodnocovacia_2009  Vyhodnocovacia správa – školský rok 2008/ 09

Vyhodnocovacia_2010   Vyhodnocovacia správa – školský rok 2009/ 10

Vyhodnocovacia_2011   Vyhodnocovacia správa – školský rok 2010/ 11

Vyhodnocovacia_2012   Vyhodnocovacia správa – školský rok 2011/ 12

Vyhodnocovacia_2013   Vyhodnocovacia správa – školský rok 2012/ 13

Vyhodnocovacia_2014   Vyhodnocovacia správa – školský rok 2013/ 14

Vyhodnocovacia_2015   Vyhodnocovacia správa – školský rok 2014/ 15

Vyhodnocovacia_2016   Vyhodnocovacia správa – školský rok 2015/ 16

Vyhodnocovacia_2017   Vyhodnocovacia správa – školský rok 2016/ 17

Vyhodnocovacia_2018   Vyhodnocovacia správa – školský rok 2017/ 18

Vyhodnocovacia_2019   Vyhodnocovacia správa – školský rok 2018/ 19

Vyhodnocovacia_2020   Vyhodnocovacia správa – školský rok 2019/ 20

Vyhodnocovacia_2021   Vyhodnocovacia správa – školský rok 2020/ 21

Vyhodnocovacia_2022   Vyhodnocovacia správa – školský rok 2021/ 22

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube