štvrtok, 18 apríla, 2024

Prístup k informáciám

Získať informácie, podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie písomnou formou resp. ústne v súlade s § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám je možné v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 14.00 hod. na sekretariáte školy miestnosť č. 21.


Na stiahnutie

Intranet_GW  Článok o spolupráci SPŠ Martin a spoločnosti Gebrüder Weiss s.r.o. pri zabezpečení praxe žiakov.

Memorandum_Duss Memorandum o spolupráci a partnerstve s f. DUSS Group s.r.o.

Memorandum_GW  Memorandum o spolupráci medzi SPŠ Martin a firmou Gebrüder Weiss s.r.o

Memorandum_ON_Semi  Memorandum o spolupráci medzi SPŠ Martin a firmou ON Semiconductor a.s.

Prihlaska_ele_sposob Prihláška na skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik.

Transport_logistika Článok o vzdelávaní logistikov na SPŠ Martin zverejnený v časopise Transport a logistika č. 11/2012.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube