Interná časť – ústna forma maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021

Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 17. mája do 4. júna 2021 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou podľa bodu 4.6. tohto usmernenia alebo neboli administratívne hodnotení.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube