Interná časť – ústna forma maturitnej skúšky v školskom roku 2021/2022

Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 30. mája do 3. júna 2022.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube