Interná časť – ústna forma maturitnej skúšky v školskom roku 2021/2022

Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 23. mája do 27. mája 2022.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube