štvrtok, 18 apríla, 2024

Aktuálne poplatky – ŠI

Na základe Vnútorného predpisu RŠ a ŠI č.01/2022  (viď Tlačivá a dokumenty)

je stanovený poplatok za pobyt v ŠI následovne:

Aktuálny poplatok od 1.9.2022 je 30,-€ / mesiac. 

Poplatky sa hradia štvrťročne to znamená :

  1. za september – december ( 120,-€ , úhrada do konca augusta )
  2. za január – marec ( 90,-€ , úhrada do konca januára )
  3. za apríl – jún ( 90,-€ , úhrada do konca apríla )

IBAN na ktorý môžete poplatky za pobyt uhrádzať:   SK61 8180 0000 0070 0048 0544.

Platby môžete uskutočniť týmito spôsobmi: 
1. poštovou poukážkou typu RI, kde uvediete IBAN SK61 8180 0000 0070 0048 0544.
2. prevodom z vašej banky ten istý IBAN a za koho poplatok hradíte. 
3. internetbankingom kde uvediete hore uvedený IBAN a do správ pre prijímateľa 
za koho poplatok hradíte.

Upozornenie : v prípade neuhradenia včas daného poplatku môže byť žiak na základe školského poriadku ŠI vylúčený !

 

Poplatky za stravovanie v ŠI.

 Na základe zmien cien finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.1.2023, ktoré vydáva MŠVVaŠ a na základe VZN ŽSK 71/2023 bude upravená cena stravného v ŠJ od 1.3.2023 následovne:      

                             raňajky = 1,75 €,    

                             obed = 2,90 € pre SPŠ / ostatní – v škole, ktorú žiak navštevuje/ ,       

                             večera = 2,75 €.

 Forma objednávania je elektronická. Raňajky a večera sa podávajú v školskej jedálni v školskom internáte. Žiakom  iných Martinských stredných škôl sa obed podáva priamo v priestoroch vlastnej školy.

IBAN na ktorý môžete poplatky za stravu uhrádzaťSK64 8180 0000 0070 0048 0587.

 Poplatok za elektronickú kartu je 5,-€  na celé obdobie pobytu v ŠI.
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube