štvrtok, 18 apríla, 2024

Žiacka školská rada – ŠKOLSKÝ PARLAMENT

V zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 26 a v zmysle jeho novelizácie platnej od 1.1.2022 SA MENÍ Žiacka školská rada na Strednej priemyselnej škole technickej, Novomeského 5/24, Martin na ŠKOLSKÝ PARLAMENT Strednej priemyselnej školy technickej, Novomeského 5/24, Martin.

Školský parlament (ŠP) je ustanovený v súlade s § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Školský parlament reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom a navonok. Podrobnosti o zložení školského parlamentu, o spôsobe jeho ustanovenia vrátane výmeny jej členov, o voľbe člena rady školy a o spôsobe rokovania určuje štatút školského parlamentu.

Koordinátorkou žiackej školskej rady je: Ing. Iveta Chmelíková

Zápisnice šk.rok 2023/2024

Predsedovia tried a členovia ŽSR nájdu aktuálne informácie aj vo facebookovej skupine.

Podujatia ŽŠR v školskom roku 2021/2022

Na prvom zasadnutí žiackej školskej rady 6. septembra 2021 privítali jej členov v miestnosti č. 18 nové, zmodernizované priestory. Staršie stoly a stoličky sme vďaka finančným prostriedkom z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja „PODAJ MI RUKU – Komunitný život mládeže“ vymenili za moderné a dizajnové. Do miestnosti taktiež pribudli sedacie vaky a futbalový stôl.  

Veríme, že členom žiackej rady takýto priestor poskytne dostatočnú inšpiráciu, kreativitu, ale aj oddych a rovnako je tiež motiváciou kandidovať a stať sa novým členom žiackej školskej rady na našej škole. 

ŽŠR v minulých rokoch: 

Funkciu predsedu Žiackej školskej rady SPŠ Martin v školskom roku

2018/2019 – 2020/2021 vykonával Matúš Koco z II.-IV.D

2015/2016 – 2017/2018 vykonával Matej Fľak z II.- IV. C

Podujatia ŽŠR v školskom roku 2019/2020

 • školské kolo Pišqworky, 4.10. – foto
 • farebný deň, 16.10.
 • haloween výzdoba tried, 25-29.10.
 • zbierka Hodina deťom, 14.11. 
 • školské kolo v Dáme a Šachu, 6.12. – foto
 • Mikulášsky sprievod, 6.12.
 • zbierka Úsmev ako dar, 9.12.
 • pasovanie prvákov, 13.12. – foto
 • vianočná výzdoba tried, 16-20.12.
 • vianočný deň, 18.12. 
 • zber papiera, 10-21.2. – leták zber

Školský rok 2013/2014 – akcia NOC V ŠKOLE:

Žiacka školská rada pri SPŠ Martin obsadila 10. miesto v súťaži Olympiáda žiackych školských rád stredných škôl Žilinského kraja za rok 2012.

Súťaž organizovala Rada mládeže Žilinského kraja a Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Zástupcovia našej študentskej rady sa zúčastnili 12. 12. 2012 na pracovnej konferencii Žiackych školských rád v Žiline, kde dostali poďakovanie za aktivity, ktoré študenti našej školy vykonali v prospech svojich spolužiakov vo výchovno-vzdelávacom procese, v mimoškolskej činnosti na SPŠ ako aj v aktivitách v meste Martin (čistenie chodníka ku SPŠ).

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube