nedeľa, 19 mája, 2024

Školská legislatíva

Školský zákon 

Zákon č.245/2008 – nový školský zákon


Zákon č. 138_2019

Zákon č. 138/2019 – zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Aktuálnu, novelizovanú podobu vyhlášok a zákonov možno nájsť prostredníctvom portálu slov-lex.sk.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube