Školská legislatíva

Vyhlaska_MŠ_SR_209

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 209/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č.318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.


Vyhlaska_MŠ_SR_268 

Vyhláška č. 268/2011 MŠVVaŠ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška č.282/2009 Z.z. MŠ SR o stredných školách.


Vyhlaska_MŠ_SR_282 

Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 o stredných školách.


Vyhláška_113_2015 Z. 113_2015.pdf 

Vyhláška MŠSR 113, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách


Vyhláška_MŠ_ SR_318 

Vyhláška MŠ SR o ukončovaní štúdia na stredných školách č. 318/2008.


Vyhláška_MŠ_SR_231 

Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka.


Zakon_184_2009 

Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave.


Zakon_317_2009 

Zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o doplnení niektorých zákonov.


Zákon_390_2011 

Zákon č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Školský zákon 

Zákon č.245/2008 – nový školský zákon


Zákon č. 138_2019

Zákon č. 138/2019 – zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Aktuálnu, novelizovanú podobu vyhlášok a zákonov možno nájsť prostredníctvom portálu slov-lex.sk.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube