Vzdelávacie programy

V školskom roku 2021/2022 sa vyučuje vo všetkých ročníkoch SPŠ technickej Martin podľa vlastných školských vzdelávacích programov.

Školské vzdelávacie programy boli vypracované v súlade s platnou legislatívou. Názvy jednotlivých školských vzdelávacích programov odpovedajú študijným odborom, ktoré sa v týchto školských vzdelávacích programoch vyučujú.

Vyučované odborné predmety sú delené do dvoch skupín:

  1. teoretické vzdelávanie
  2. praktická príprava.

Skupiny voliteľných odborných predmetov umožňujú žiakom v súlade s možnosťami školy voliť si profiláciu v odbore podľa vlastného záujmu.


Elektrotechnika

Školský vzdelávací program pre odbor elektrotechnika je rozdelený kvôli rozsiahlosti do viacerých častí.
Všeobecná časť popisujúca vlastné zameranie školy, charakteristiku vzdelávacieho programu, profil absolventa a jeho kompetencie, učebný plán, podmienky na realizáciu vzdelávacieho programu, podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, maturitnú skúšku, vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov  je popísaná v dokumente „ŠKVP elektrotechnika – všeobecná časť“.

Školský vzdelávací program – všeobecná časť (1. a 2. ročník)

SkVP_SOS_ELE_1_2

Školský vzdelávací program – všeobecná časť (3. a 4. ročník)

SkVP_SOS_ELE_3-4

Učebný plán (1. a 2. ročník)

Ucebny_plan_ELE_1_2

Učebný plán (3. a 4. ročník)

Ucebny_plan_ELE_3-4


Logistika

Školský vzdelávací program pre odbor logistika je rozdelený kvôli rozsiahlosti do viacerých častí.
Všeobecná časť popisujúca vlastné zameranie školy, charakteristiku vzdelávacieho programu, profil absolventa a jeho kompetencie, učebný plán, podmienky na realizáciu vzdelávacieho programu, podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, maturitnú skúšku, vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov  je popísaná v dokumente „ŠKVP logistika – všeobecná časť“.

SkVP_SOS_LOG_1_2

Školský vzdelávací program – všeobecná časť (1. a 2. ročník)

Ucebny_plan_LOG_1_2

Učebný plán (1. a 2. ročník)

SkVP_SOS_LOG_3 – 4

Školský vzdelávací program – všeobecná časť (3. a 4. ročník)

Ucebny_plan_LOG_3 – 4

Učebný plán (3. a 4. ročník)


Mechatronika

Školský vzdelávací program pre odbor mechatronika je rozdelený kvôli rozsiahlosti do viacerých častí.
Všeobecná časť popisujúca vlastné zameranie školy, charakteristiku vzdelávacieho programu, profil absolventa a jeho kompetencie, učebný plán, podmienky na realizáciu vzdelávacieho programu, podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, maturitnú skúšku, vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov  je popísaná v dokumente „ŠKVP mechatronika – všeobecná časť“.

SkVP_SOS_MEC_1_2

Školský vzdelávací program – všeobecná časť (1. a 2. ročník)

Ucebny_plan_MEC_1_2

Učebný plán (1. a 2. ročník)

SkVP_SOS_MEC_3-4

Školský vzdelávací program – všeobecná časť (3. a 4. ročník)

Ucebny_plan_MEC_3-4

Učebný plán (3. a 4. ročník)


Technické lýceum

Školský vzdelávací program pre odbor technické lýceum je rozdelený kvôli rozsiahlosti do viacerých častí. Všeobecná časť popisujúca vlastné zameranie školy, charakteristiku vzdelávacieho programu, profil absolventa a jeho kompetencie, učebný plán, podmienky na realizáciu vzdelávacieho programu, podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, maturitnú skúšku, vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov  je popísaná v dokumente „ŠKVP technické lýceum – všeobecná časť“.

Školský vzdelávací program – všeobecná časť (1. a 2. ročník)

SkVP_SOS_TLY_1_2

Školský vzdelávací program – všeobecná časť (3.  ročník)

SkVP_SOS_TLY_3

Školský vzdelávací program – všeobecná časť (4. ročník)

SkVP_SOS_TLY_4

Učebný plán (1. a 2. ročník)

Ucebny_plan_TLY_1_2

Učebný plán (3.  ročník)

Ucebny_plan_TLY_3

Učebný plán (4. ročník)

Ucebny_plan_TLY_4


Informačné a sieťové technológie

Školský vzdelávací program pre odbor informačné a sieťové technológie je rozdelený kvôli rozsiahlosti do viacerých častí.
Všeobecná časť popisujúca vlastné zameranie školy, charakteristiku vzdelávacieho programu, profil absolventa a jeho kompetencie, učebný plán, podmienky na realizáciu vzdelávacieho programu, podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, maturitnú skúšku, vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov  je popísaná v dokumente „ŠKVP logistika – všeobecná časť“.

SkVP_SOS_IST_1_2

Školský vzdelávací program – všeobecná časť (1. a 2. ročník)

Ucebny_plan_IST_1_2

Učebný plán (1. a 2. ročník)

SkVP_SOS_IST_3-4

Školský vzdelávací program – všeobecná časť (3. a 4. ročník)

Ucebny_plan_IST_3-4

Učebný plán (3. a 4. ročník)

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube