Vzdelávacie programy

V školskom roku 2017/2018 sa vyučuje vo všetkých ročníkoch SPŠ Martin podľa vlastných školských vzdelávacích programov.

Školské vzdelávacie programy boli vypracované v súlade s platnou legislatívou. Názvy jednotlivých školských vzdelávacích programov odpovedajú študijným odborom, ktoré sa v týchto školských vzdelávacích programoch vyučujú.

Vyučované odborné predmety sú delené do dvoch skupín:

  1. povinné odborné predmety
  2. voliteľné odborné predmety.

Skupiny voliteľných odborných predmetov umožňujú žiakom v súlade s možnosťami školy voliť si profiláciu v odbore podľa vlastného záujmu.


 

Elektrotechnika

Školský vzdelávací program pre odbor elektrotechnika je rozdelený kvôli rozsiahlosti do viacerých častí.
Všeobecná časť popisujúca vlastné zameranie školy, charakteristiku vzdelávacieho programu, profil absolventa a jeho kompetencie, učebný plán, podmienky na realizáciu vzdelávacieho programu, podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, maturitnú skúšku, vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov  je popísaná v dokumente “ŠKVP elektrotechnika – všeobecná časť”.

SkVP_SOS_ELE_1  

Školský vzdelávací program – všeobecná časť (1. ročník)

SkVP_SOS_ELE_2_3_4

Školský vzdelávací program – všeobecná časť (2.,3.,4. ročník)

Ucebny_plan_ELE_1

Učebný plán (2.,3.,4. ročník)

Ucebny_plan_ELE_2_3_4

Učebný plán (1. ročník)

 


 

Logistika

Školský vzdelávací program pre odbor logistika je rozdelený kvôli rozsiahlosti do viacerých častí.
Všeobecná časť popisujúca vlastné zameranie školy, charakteristiku vzdelávacieho programu, profil absolventa a jeho kompetencie, učebný plán, podmienky na realizáciu vzdelávacieho programu, podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, maturitnú skúšku, vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov  je popísaná v dokumente “ŠKVP logistika – všeobecná časť”.

SkVP_SOS_LOG_1-4 

Školský vzdelávací program – všeobecná časť (1.-4. ročník)

Ucebny_plan_LOG_1-4

Učebný plán (1.-4. ročník)


 

Mechatronika

Školský vzdelávací program pre odbor mechatronika je rozdelený kvôli rozsiahlosti do viacerých častí.
Všeobecná časť popisujúca vlastné zameranie školy, charakteristiku vzdelávacieho programu, profil absolventa a jeho kompetencie, učebný plán, podmienky na realizáciu vzdelávacieho programu, podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, maturitnú skúšku, vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov  je popísaná v dokumente “ŠKVP mechatronika – všeobecná časť”.

SkVP_SOS_MEC_1-4

Školský vzdelávací program – všeobecná časť (1.-4. ročník)

Ucebny_plan_MEC_1-4

Učebný plán (1.-4. ročník


 

Technické lýceum

Školský vzdelávací program pre odbor technické lýceum je rozdelený kvôli rozsiahlosti do viacerých častí. Všeobecná časť popisujúca vlastné zameranie školy, charakteristiku vzdelávacieho programu, profil absolventa a jeho kompetencie, učebný plán, podmienky na realizáciu vzdelávacieho programu, podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, maturitnú skúšku, vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov  je popísaná v dokumente “ŠKVP technické lýceum – všeobecná časť”.

SkVP_SOS_TLY_1

Školský vzdelávací program – všeobecná časť (1. ročník)

SkVP_SOS_TLY_2_3_4

Školský vzdelávací program – všeobecná časť (2.,3.,4. ročník)

Ucebny_plan_TLY_1

Učebný plán (2.,3.,4. ročník)

Ucebny_plan_TLY_2_3_4

Učebný plán (1. ročník)

 


 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube