Rodičovská rada

Na stretnutí rodičov zástupcov jednotlivých tried, ktoré sa konalo 24. septembra 2014 o 15,30 bola zvolená nová predsedníčka Rodičovskej rady, pani Viera Bogáňová.

Každá trieda školy má v Rodičovskej rade jedného zástupcu.

V tabuľke uvádzame aktuálnych zástupcov v RR:

 trieda   triedny učiteľ             zástupca rodičov v rodičovskej rade  
I.A Lenka Hanuliaková p. Mária Senková
I.B Zuzana Durstová
I.C Marianna Matejčeková
I. D Radomír Kováčik
II.A Perla Ivaničová
II.B Peter Labuda p. Edita Novinská
II.C Iveta Chmelíková
II.D Peter Bella p. Katarína Rybárová
III.A Lenka Huňorová p. Vladimír Zjavka
III.B Jela Jesenská p. Lenka Čorejová
III.C Vladimír Malinovský p. Viera Bogáňová
III.D Marián Najšel p. Jozef Mikula
IV.A Marcela Rybárová p. Bujalková
IV.B Oldřich Tesař p. Viera Bogáňová
IV.C Andrea Šteinerová p. Viera Bogáňová

 

Príspevok do Rodičovkej rady školy je v tomto školskom roku 20 EUR. Vďaka tomuto príspevku sa podarilo napríklad upraviť školskú jedáleň, modernizovať učebne, vymaľovať chodby, odmeňovať talentovaných žiakov za výsledky v rôznych súťažiach, podporovať aktivity žiackej školskej rady, spolufinancovať zaujímavé exkurzie a podobne..

Rozpočet Rodičovskej rady je plánovaný pri 100 percentnom výbere od všetkých žiakov. Jednotlivé položky sa budú znižovať o percento nevybratých príspevkov.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube