štvrtok, 18 júla, 2024

Rodičovská rada

Na stretnutí rodičov zástupcov jednotlivých tried, ktoré sa konalo 24. septembra 2014 o 15,30 bola zvolená nová predsedníčka Rodičovskej rady, pani Viera Bogáňová.

Každá trieda školy má v Rodičovskej rade jedného zástupcu.

V tabuľke uvádzame aktuálnych zástupcov v RR:

 trieda   triedny učiteľ             zástupca rodičov v rodičovskej rade  
I.A Simona Ivanková Marianna Sizonová
I.B Martin Švieda Karol Calík
I.C Alexandra Pisarovičová Karel Bílek
I. D Lívia Haštová Róbert Moravčík
II.A Lenka Hanuliaková Marcela Valková
II.B Valeria Boháčová Peter Minarovič
II.C Vladimír Malinovský Ján Benčurik
II.D Jozef Kostolník Jozef Siekel
III.A Marianna Matejčeková Jana Kobidová
III.B Radomír Kováčik Magda Valičková
III.C Eva Kopasová
III.D Iveta Chmelíková
IV.A Perla Ivaničová
IV.B Peter Bella Gabriela Kštofová
IV.C

IV.D

Peter Labuda

Jela Jesenská

Alena Štefanková

Bronislava Kiršnerová

Príspevok do Rodičovkej rady školy je v tomto školskom roku 30 EUR. Vďaka tomuto príspevku sa podarilo napríklad upraviť školskú jedáleň, modernizovať učebne, vymaľovať chodby, odmeňovať talentovaných žiakov za výsledky v rôznych súťažiach, podporovať aktivity žiackej školskej rady, spolufinancovať zaujímavé exkurzie a podobne..

Rozpočet Rodičovskej rady je plánovaný pri 100 percentnom výbere od všetkých žiakov. Jednotlivé položky sa budú znižovať o percento nevybratých príspevkov.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube