Rodičovská rada

Na stretnutí rodičov zástupcov jednotlivých tried, ktoré sa konalo 24. septembra 2014 o 15,30 bola zvolená nová predsedníčka Rodičovskej rady, pani Viera Bogáňová.

Každá trieda školy má v Rodičovskej rade jedného zástupcu.

V tabuľke uvádzame aktuálnych zástupcov v RR:

 trieda  triedny učiteľ            zástupca rodičov v rodičovskej rade  
I.ALenka Hanuliakováp. Mária Senková
I.BZuzana Durstová
I.CMarianna Matejčeková
I. DRadomír Kováčik
II.APerla Ivaničová
II.BPeter Labudap. Edita Novinská
II.CIveta Chmelíková
II.DPeter Bellap. Katarína Rybárová
III.ALenka Huňorováp. Vladimír Zjavka
III.BJela Jesenskáp. Lenka Čorejová
III.CVladimír Malinovskýp. Viera Bogáňová
III.DMarián Najšelp. Jozef Mikula
IV.AMarcela Rybárováp. Bujalková
IV.BOldřich Tesařp. Viera Bogáňová
IV.CAndrea Šteinerováp. Viera Bogáňová

 

Príspevok do Rodičovkej rady školy je v tomto školskom roku 20 EUR. Vďaka tomuto príspevku sa podarilo napríklad upraviť školskú jedáleň, modernizovať učebne, vymaľovať chodby, odmeňovať talentovaných žiakov za výsledky v rôznych súťažiach, podporovať aktivity žiackej školskej rady, spolufinancovať zaujímavé exkurzie a podobne..

Rozpočet Rodičovskej rady je plánovaný pri 100 percentnom výbere od všetkých žiakov. Jednotlivé položky sa budú znižovať o percento nevybratých príspevkov.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube