Internátna samospráva – ŠI

Rada ŠI

Rada školského internátu je poradným orgánom vedenia ŠI. Aktívne spolupracuje s vedením internátu a s ostatnými samosprávnymi orgánmi a má rozhodujúce slovo pri spravovaní fondu ZRPŠ ŠI.

V školskom roku 2017/2018  bude Rada  ŠI  pracovať v tomto zložení:

Predseda : Pán Ružička Karol, ZRŠŠI

Tajomníčka :   Mgr.Kováčiková Jana, vychovávateľka 2.VS

Pokladníčka:  Mgr.Harmaniaková Marie, vychovávateľka 3.VS

Člen: Mgr.Javorová Monika, vychovávateľka 1.VS

Člen: Mgr.Mariana Prochotská, vychovávateľka 4.VS

Člen: Ing.Jaroslav Košnár (otec ž.Jakuba Košnára)

Člen: pán Vladislav Padyšák (otec ž.Márie Padyšákovej)

Člen: páni Kubicová Stela (mama ž.Stely Kubicovej)

Člen: pán Miroslav Burica (otec ž.Martina Buricu)

Člen: ž.Rebeka Halková, žiačka 3.VS

Člen: ž.Lukáš Mjartan, žiak 4.VS

 

 Žiacka rada ŠI

 Skupinová samospráva žiakov.

            Krátko po nástupe žiakov do ŠI sa vytvoria skupinové samosprávy jednotlivých výchovných skupín. Spravidla majú nasledovné funkcie:  predseda, podpredseda, referenti: kultúrny, športový, študijný, stravovací,  finančný, brigádnicky, hygiena a zdravie.

Skupinová samospráva úzko spolupracuje so skupinovým vychovávateľom pri plánovaní programu VVČ, pri riešení rôznych vzniknutých  /aj výchovných/ problémoch,  pri organizácii celého života a systému činnosti výchovnej skupiny.

             Žiacka rada ŠI je poradný orgán MZ vychovávateľov ŠI. Skladá sa  spravidla z predsedov /alebo iných skupinou poverených  zástupcov/  jednotlivých výchovných skupín ŠI.  Žiacka rada má svoje poslanie a kompetencie legislatívne ustanovené.

ŽR ŠI má svoj zasadací poriadok /každý prvý utorok v mesiaci o 19.30 h v študovni B/1 ŠI. Koordinátorkou ŽR ŠI je určená vychovávateľka pani Mgr.Monika Javorová.

Členovia ŽR v školskom roku: 2017/2018 :

Predseda :                                   Lukáš  MJARTAN

Podpredsedníčka :                     Nikola MAĎARIOVÁ                                                                                                      

Kultúrne referentky:                  Kristína PAULÍNYOVÁ  

                                                    Agáta GAŽOVÁ

Športový referent:                       Branislav KRCHO

 Zapisovateľka:                          Dorota DROZDOVÁ

 Členovia:                                    Andrej  FLOREK

                                                     Martin  BURICA    

                                                     Simona  HROMADOVÁ    

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube