štvrtok, 23 mája, 2024

Internátna samospráva – ŠI

Rada ŠI

Rada školského internátu je poradným orgánom vedenia ŠI. Aktívne spolupracuje s vedením internátu a s ostatnými samosprávnymi orgánmi a má rozhodujúce slovo pri spravovaní fondu ZRPŠ ŠI.

V školskom roku 2023/2024  bude Rada  ŠI  pracovať v tomto zložení:

Predseda : Pán Karol Ružička, ZRŠŠI

Tajomníčka : Mgr.Jana Kováčiková, vychovávateľka 2.VS

Pokladníčka: Mgr.Marie Harmaniaková, vychovávateľka 3.VS

Člen: Mgr.Monika Javorová, vychovávateľka 1.VS

Člen: Mgr.Jana Kyselová, vychovávateľka 4.VS

Člen: pani Martina Nováková (mama ž.Alexandra Nováka)

Člen: pani Anna Tupová (mama ž.Natálie Tupovej)

Člen: páni Božena Kormendyová (mama ž.Niny Kormendyovej)

Člen: pani Martina Vojteková (mama ž.Vojteka Erika a Mareka)

Člen: ž.Melánia Micháliková, žiačka 2.VS

Člen: ž.Jozef Lackovič, žiak 1.VS

 Žiacka rada ŠI

 Skupinová samospráva žiakov.

            Krátko po nástupe žiakov do ŠI sa vytvoria skupinové samosprávy jednotlivých výchovných skupín. Spravidla majú nasledovné funkcie:  predseda, podpredseda, referenti: kultúrny, športový, študijný, stravovací,  finančný, brigádnicky, hygiena a zdravie.

Skupinová samospráva úzko spolupracuje so skupinovým vychovávateľom pri plánovaní programu VVČ, pri riešení rôznych vzniknutých  /aj výchovných/ problémoch,  pri organizácii celého života a systému činnosti výchovnej skupiny.

             Žiacka rada ŠI je poradný orgán MZ vychovávateľov ŠI. Skladá sa  spravidla z predsedov /alebo iných skupinou poverených  zástupcov/  jednotlivých výchovných skupín ŠI.  Žiacka rada má svoje poslanie a kompetencie legislatívne ustanovené.

ŽR ŠI má svoj zasadací poriadok /každý druhý utorok v mesiaci o 19.00 h v miestnosti ŽR ŠI./ Koordinátorkou je vychovávateľka pani Mgr.Monika Javorová.

Členovia ŽR v školskom roku: 2023/2024 :

Predsedníčka:                     Lucie PAŽOUTOVÁ

Podpredsedníčka:              Júlia ŠUVADOVÁ

Kultúrne referentky:        Terézia DIBDIAKOVÁ

                                              Karolína KOZÁKOVÁ

Športový referent:            Brian KUZMAN                         

Brigádnický referent:       Alexander NOVÁK

Stravovací referent:          Samuel ŠEBEŇ

Členovia:                              Daniel ŠUŠOLIAK

                                                Jozef LACKOVIČ

 

         

                    

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube