štvrtok, 18 júla, 2024

Súťaže

Študenti SPŠ Martin sa pod vedením svojich pedagógov pravidelne zapájajú do súťaží pre žiakov stredných škôl. V týchto súťažiach dosahujú výborné výsledky na okresnej, krajskej i celoštátnej úrovni.

Odborné, informatické a technické súťaže

iBobor

Stredoškolská odborná činnosť – SOČ

ZENIT v programovaní

ZENIT v elektronike

Vajanského Martin

Strojárska olympiáda

Slovak Skills – Mladý mechatronik

Siemens Young Generation Award – SYGA

IPM Student Award

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube