nedeľa, 19 mája, 2024

ZENIT v programovaní

Zenit je súťaž pre stredné priemyselné školy a gymnáziá, organizovaná Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.  Naša škola sa zúčastňuje súťaže Zenit v elektronike a Zenit v programovaní.

 

Bližšie informácie o súťaži nájdete na stránke siov.sk.


 

Zenit v programovaní

1. Súťažné kategórie
    Kategória A – žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl
Kategória B – žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl

 

2. Do ďalších kôl postupujú dvaja súťažiaci z každej kategórie.

 

3. Obsah súťaže
V oboch kategóriách budú súťažiaci riešiť zadania v určenom časovom limite. K dispozícií budú mať počítače kompatibilné s IBM-PC, prekladačmi TURBO PASCAL v. 7.0, TURBO C 2.0 a vyššími a DELPHI v 6.0 a vyššími a Free Pascal.
Počas súťaže môžu žiaci používať ľubovoľnú literatúru, nesmú však použiť žiadne programy ani texty prinesené na DVD nosičoch alebo USB kľúčoch.

 

4. Hodnotenie
Hodnotí sa funkčnosť a efektívnosť programu a úroveň jeho zdokumentovania. Odborná hodnotiaca porota má právo určiť pred súťažou ďalšie pomocné kritériá hodnotenia, s ktorými súťažiacich oboznámi.

 

5. Ocenenie
Vo všetkých kolách a súťažných kategóriách sa stanoví celkové poradie a určia sa úspešní riešitelia, ktorí vyriešili zadanú úlohu. Víťazi (prví piati každej kategórie v celoštátnom kole) dostanú diplomy  a vecné ceny, ktoré zabezpečí Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube