EČ a PFIČ v školskom roku 2022/2023

Externá časť (testy zo SJL, ANJ a MAT) a interná časť (písomná forma zo SJL a ANJ) sa uskutoční v dňoch 14. – 16. marca 2023) maturitných skúšok.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube