štvrtok, 23 mája, 2024

EČ a PFIČ v školskom roku 2023/2024

Externá časť (testy zo SJL, ANJ a MAT) a interná časť (písomná forma zo SJL a ANJ) sa uskutoční v dňoch 12. – 14. marca 2024) maturitných skúšok.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube