EČ a PFIČ v školskom roku 2020/2021

Externá časť (testy zo SJL, ANJ a MAT plánované v dňoch 16. – 18. marca 2021) maturitných skúšok sa rozhodnutím ministra školstva číslo: 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021 neuskutoční. Písomná forma internej časti (SJL – sloh a ANJ – esej) maturitných skúšok bude prebiehať od 12. apríla 2021 – konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube