EČ a PFIČ v školskom roku 2019/2020

17. 3. 2020  slovenský jazyk a literatúra

18. 3. 2020 cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk)

19. 3. 2020  matematika 

Viac informácií o EČ a PFIČ (externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky) nájdete na stránke NÚCEM (Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania) na stránke

http://www.nucem.sk/sk/

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube