EČ a PFIČ v školskom roku 2021/2022

Externá časť (testy zo SJL, ANJ a MAT) a interná časť (písomná forma zo SJL a ANJ) sa uskutoční v dňoch 15. – 17. marca 2022) maturitných skúšok.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube