Voľné miesta

Riaditeľka 

SPŠ technická Martin zverejňuje voľné pracovné miesto na obsadenie pracovnej pozície 

Kuchár/Kuchárka 

 

Kvalifikačné predpoklady, vzdelanie:  

 • stredné odborné vzdelanie- odbor kuchár, prax v odbore minimálne 1 rok. 

Náplň, druh práce:  

 • príprava jedál podľa platných noriem, zodpovednosť za technologické postupy pri príprave jedál a nápojov 
 • výdaj jedál a nápojov 
 • obsluha kuchynských strojov a zariadení 
 • plnenie ďalších úloh podľa pokynov priameho nadriadeného 

Dátum nástupu: 

 • 01.09.2021 na zastupovanie počas dlhodobej PN    

Platové podmienky: 

 • 584,00  – 701,00 € základ brutto/mesačne + ďalšie príplatky 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru 
 • štruktúrovaný profesijný životopis 
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní 
 • platný zdravotný preukaz 

Doručovanie žiadostí: 

 • na emailovú adresu: jana.vatolikova@spsmt.sk 
 • osobne 
 • poštou na adresu: SPŠ technická, Novomeského 5/24, 036 01 Martin 

Kontaktná osoba: 

 • Jana Vatolíková, vedúca školskej jedálne, t. č. 0904172738 

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov  bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube