Voľné miesta

Učiteľ(ka) odborných elektrotechnických predmetov

(vhodné aj pre absolventa)

Aprobácia:   Učiteľ SŠ, elektronika, elektrotechnika, dielenské cvičenia zamerané na elektroniku

Termín nástupu:   3.9.2018

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 25.6.2018

Rozsah úväzku: 100%

 

Požiadavky na uchádzača

– skúsenosti s prácou s meracou technikou v oblasti elektrotechniky (meranie pomocou osciloskopu, meranie pomocou analógového a digitálneho w-metra, dodržiavanie zásad BOZP pri oživovaní jednoduchých elektronických obvodov)

– skúsenosti s organizovaním práce na dielenských cvičeniach so zameraním na elektroniku. Zostavovanie elektronických obvodov, návrh a leptanie DPS. Oživovanie a testovanie zostavených obvodov, poruchová diagnostika.

– ovládanie Ms Office, skúsenosť s prácou v návrhových systémoch pre elektrotechniku Eagle prípadne OrCAD.

Vzdelanie

– vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení

– znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni vítaná

– osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na technických zariadeniach elektrických podľa §22 vítaná

– pracovná pozícia vhodná aj pre absolventa

Ďalšie požiadavky

Od uchádzača očakávame:

– zodpovedný prístup pri vzdelávaní žiakov,
– ovládanie didaktiky daného predmetu,
– vysokú motiváciu vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu,
– ochotu a schopnosť viesť mimo – vyučovacie aktivity a zavádzať inovácie,

Ponúkame

– stabilné pracovné prostredie,
– prácu v organizácii s dlhoročnou tradíciou odborného vzdelávania v regióne Turca,
– priestor pre sebarealizáciu,
– možnosti osobnostného rozvoja.


Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie – názov pozície“ na adresu školy alebo mailom office@spsmt.sk
Adresa školy:    Stredná priemyselná škola,
Novomeského 5/24, 036 36 Martin
Kontakt:     043/4133811
office@spsmt.sk

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube